• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní programy

Program Fakulta
Obor
Rok Typ studia Forma studia
Jazyk výuky

Fakulta architektury (FA)

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Architektura a urbanismus prezenční 2 roky Ing. arch.
  Obor: Architektura (bez zaměření)
 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Audio inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Audio inženýrství
 
Audioengineering prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Audioengineering
 
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
 
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Microelectronics
  Obor: Biomedical and Ecological Engineering
  Obor: Communications and Informatics
  Obor: Electrical Manufacturing and Materials Engineering
  Obor: Power Electrical Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Electronics and Communication
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Elektroenergetika
  Obor: Mikroelektronika
  Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
  Obor: Telekomunikační a informační technika
  Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Mikroelektronika
  Obor: Telekomunikační a informační technika
  Obor: Elektroenergetika
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
 

Fakulta chemická (FCH)

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Chemie a technologie ochrany životního prostředí prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Potravinářská chemie a biotechnologie
 
Chemie pro medicínské aplikace prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Chemie pro medicínské aplikace
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Spotřební chemie prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Spotřební chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Potravinářská chemie a biotechnologie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Spotřební chemie kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Spotřební chemie
 

Fakulta informačních technologií (FIT)

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Informační technologie prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Management a informační technologie
  Obor: Matematické metody v informačních technologiích
  Obor: Bezpečnost informačních technologií
  Obor: Bioinformatika a biocomputing
  Obor: Inteligentní systémy
  Obor: Počítačové sítě a komunikace
  Obor: Počítačové a vestavěné systémy
  Obor: Počítačová grafika a multimédia
  Obor: Informační systémy
 

Fakulta podnikatelská (FP)

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Economics and Management prezenční 2 roky Ing.
  Obor: European Business and Finance
 
Ekonomika a management prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Podnikové finance a obchod
  Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
 
Systémové inženýrství a informatika prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Informační management
 
Ekonomika a management kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
  Obor: Podnikové finance a obchod
  Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
 

Fakulta stavební (FAST)

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Architektura a rozvoj sídel prezenční 2 roky Ing. arch.
  Obor: Architektura a rozvoj sídel (Prostorové plánování)
  Obor: Architektura a rozvoj sídel (Architektura)
  Obor: Architektura a rozvoj sídel (Management architektury)
 
Civil Engineering prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Construction Technology
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Constructions)
  Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Traffic Structures)
  Obor: Building Constructions (Building Constructions Design)
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Constructions (Building Services)
  Obor: Civil Engineering Management (N)
 
Geodézie a kartografie prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Geodézie a kartografie (N)
  Obor: Geodézie a kartografie (N) (Inženýrská geodézie)
  Obor: Geodézie a kartografie (N) (Katastr nemovitostí a kartografická informatika)
 
Městské inženýrství prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Městské inženýrství
 
Stavební inženýrství prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Management stavebnictví (N)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
 
Stavební inženýrství kombinované 1.5 roků Ing.
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Management stavebnictví (N)
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
 

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Mechatronika
  Obor: Průmyslový design ve strojírenství
  Obor: Materiálové inženýrství
  Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
  Obor: Přesná mechanika a optika
  Obor: Matematické inženýrství
  Obor: Inženýrská mechanika a biomechanika
 
Industrial Engineering prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Industrial Engineering
 
Strojní inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Procesní inženýrství
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Výroba automobilových světel a technických svítidel
  Obor: Stavba letadel
  Obor: Konstrukční inženýrství
  Obor: Automobilní a dopravní inženýrství
  Obor: Strojírenská technologie
  Obor: Strojírenská technologie a průmyslový management
  Obor: Letecký provoz
  Obor: Výrobní stroje, systémy a roboty
  Obor: Technika prostředí
  Obor: Energetické inženýrství
  Obor: Slévárenská technologie
  Obor: Fluidní inženýrství
 
Výrobní systémy prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Výrobní systémy
 
Strojní inženýrství kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Výrobní stroje, systémy a roboty
  Obor: Strojírenská technologie
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Strojírenská technologie a průmyslový management
 

Fakulta výtvarných umění (FAVU)

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Výtvarná umění prezenční 2 roky MgA.
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)
  Obor: Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)
 

Ústav soudního inženýrství (ÚSI)

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Rizikové inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Řízení rizik v informačních systémech (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik chemických technologií (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik firem a institucí (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik stavebních konstrukcí (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik strojních zařízení (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik elektrotechnických zařízení (bez zaměření)
 
Soudní inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Expertní inženýrství v dopravě
  Obor: Realitní inženýrství