• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní programy

Program Fakulta
Obor
Rok Typ studia Forma studia
Jazyk výuky

Fakulta architektury (FA)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Architektura a urbanismus prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Urbanismus
  Obor: Architektura
 
Architektura a urbanismus kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Urbanismus
  Obor: Architektura
 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Biomedicínské technologie a bioinformatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Biomedicínské technologie a bioinformatika
 
Electrical Engineering and Communication prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
 
Elektrotechnika a komunikační technologie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Biomedicínská elektronika a biokybernetika
  Obor: Matematika v elektroinženýrství
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie
  Obor: Mikroelektronika a technologie
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Teoretická elektrotechnika
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 
Biomedicínské technologie a bioinformatika kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Biomedicínské technologie a bioinformatika
 
Electrical Engineering and Communication kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
 
Elektrotechnika a komunikační technologie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Mikroelektronika a technologie
  Obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Biomedicínská elektronika a biokybernetika
  Obor: Matematika v elektroinženýrství
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Teoretická elektrotechnika
 

Fakulta chemická (FCH)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Fyzikální chemie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Potravinářská chemie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Chemistry, Technology and Properties of Materials prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Makromolekulární chemie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie makromolekulárních materiálů
 
Physical Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 
Fyzikální chemie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Potravinářská chemie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Chemistry and Technology of Foodstuffs kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Food Science
 
Chemistry, Technology and Properties of Materials kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Makromolekulární chemie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie makromolekulárních materiálů
 
Physical Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 

Fakulta informačních technologií (FIT)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Výpočetní technika a informatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 
Výpočetní technika a informatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 
Výpočetní technika a informatika kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 
Výpočetní technika a informatika kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 

Fakulta podnikatelská (FP)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Economics and Management prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Company Management and Economics - dob.
  Obor: Corporate Finances
  Obor: Company Management and Economics
 
Ekonomika a management prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Podnikové finance - dob.
  Obor: Podnikové finance
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
  Obor: Řízení a ekonomika podniku - dob.
 
Economics and Management kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Company Management and Economics - dob.
  Obor: Corporate Finances
  Obor: Company Management and Economics
 
Ekonomika a management kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
  Obor: Podnikové finance
 

Fakulta stavební (FAST)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Civil Engineering prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Geodézie a kartografie prezenční 3 roky Ph.D.
  Obor: Geodézie a kartografie
 
Stavební inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
 
Civil Engineering kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
 
Geodézie a kartografie kombinované 3 roky Ph.D.
  Obor: Geodézie a kartografie
 
Stavební inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
 

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Aplikace přírodních věd prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikace přírodních věd prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Fyzikální a materiálové inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)
 
Stroje a zařízení prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
 
Stroje a zařízení prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
 
Strojírenská technologie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Strojírenská technologie
 
Aplikace přírodních věd kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikace přírodních věd kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikované vědy v inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Aplikované vědy v inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Fyzikální a materiálové inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)
 
Stroje a zařízení kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
 
Strojírenská technologie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Strojírenská technologie
 

Fakulta výtvarných umění (FAVU)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Výtvarná umění prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Výtvarná umění a umělecký provoz
 
Výtvarná umění prezenční 3 roky Ph.D.
  Obor: Výtvarná umění a umělecký provoz
  Obor: Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
 
Výtvarná umění kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Výtvarná umění a umělecký provoz
 
Výtvarná umění kombinované 3 roky Ph.D.
  Obor: Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
  Obor: Výtvarná umění a umělecký provoz
 

Středoevropský technologický institut VUT (STI)

Fakulta zatím nezveřejnila informace o studijních programech pro vybraný akademický rok.


Ústav soudního inženýrství (ÚSI)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Soudní inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
  Obor: Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)
  Obor: Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika)
  Obor: Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
 
Soudní inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
  Obor: Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
  Obor: Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)
  Obor: Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika)