• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní programy

Program Fakulta
Obor
Rok Typ studia Forma studia
Jazyk výuky

Fakulta architektury (FA)

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Architecture and urban design prezenční 2 roky Ing. arch.
  Obor: Architecture
 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Automation and Measurement
  Obor: Electronics and Communication
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Audioengineering prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Audioengineering
 
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Biomedical and Ecological Engineering
  Obor: Communications and Informatics
  Obor: Microelectronics
  Obor: Power Electrical Engineering
  Obor: Electronics and Communication
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Electrical Manufacturing and Materials Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Electrical Engineering and Communication prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
 
Electrical Engineering and Communication kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
 

Fakulta chemická (FCH)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Chemistry, Technology and Properties of Materials prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Physical Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 
Chemistry and Technology of Foodstuffs kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Food Science
 
Chemistry, Technology and Properties of Materials kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Physical Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 

Fakulta informačních technologií (FIT)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Výpočetní technika a informatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 
Výpočetní technika a informatika kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 

Fakulta podnikatelská (FP)

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Economics and Management prezenční 2 roky Ing.
  Obor: European Business and Finance
 

Fakulta stavební (FAST)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Civil Engineering prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: General studies
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Constructions
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Civil Engineering prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: General studies
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Building Constructions
  Obor: Water Management and Water Structures
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Civil Engineering prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Building Constructions (Construction Process Technology and Management)
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Traffic Structures)
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Construction Technology
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Constructions)
  Obor: Building Constructions (Building Services)
  Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
  Obor: Building Constructions (Building Constructions Design)
  Obor: Civil Engineering Management
 
Civil Engineering prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Construction Technology
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Constructions)
  Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Traffic Structures)
  Obor: Building Constructions (Building Constructions Design)
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Constructions (Building Services)
  Obor: Civil Engineering Management
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Civil Engineering prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Civil Engineering kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
 

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Strojírenství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Základy strojního inženýrství
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Industrial Engineering prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Industrial Engineering
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Aplikace přírodních věd prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Stroje a zařízení prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
 
Aplikace přírodních věd kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 

Středoevropský technologický institut VUT (STI)

Fakulta zatím nezveřejnila informace o studijních programech pro vybraný akademický rok.