• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní programy

Program Fakulta
Obor
Rok Typ studia Forma studia
Jazyk výuky

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Electronics and Communication
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Automation and Measurement
 

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Audioengineering prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Audioengineering
 
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Microelectronics
  Obor: Biomedical and Ecological Engineering
  Obor: Communications and Informatics
  Obor: Electrical Manufacturing and Materials Engineering
  Obor: Power Electrical Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Electronics and Communication
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Electrical Engineering and Communication prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
 
Electrical Engineering and Communication kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
 

Fakulta chemická (FCH)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Chemistry, Technology and Properties of Materials prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Physical Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 
Chemistry and Technology of Foodstuffs kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Food Science
 
Chemistry, Technology and Properties of Materials kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Physical Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 

Fakulta informačních technologií (FIT)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Výpočetní technika a informatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 
Výpočetní technika a informatika kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 

Fakulta podnikatelská (FP)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Economics and Management prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Entrepreneurship and Small Business Development
 

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Economics and Management prezenční 2 roky Ing.
  Obor: European Business and Finance
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Economics and Management prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Company Management and Economics - dob.
  Obor: Corporate Finances
  Obor: Company Management and Economics
 
Economics and Management kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Company Management and Economics - dob.
  Obor: Corporate Finances
  Obor: Company Management and Economics
 

Fakulta stavební (FAST)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Civil Engineering prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: General studies
  Obor: Civil Engineering Management (N)
  Obor: Building Constructions
  Obor: Water Management and Water Structures
 

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Civil Engineering prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Construction Technology
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Constructions)
  Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Traffic Structures)
  Obor: Building Constructions (Building Constructions Design)
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Constructions (Building Services)
  Obor: Civil Engineering Management (N)
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Civil Engineering prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Civil Engineering kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
 

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Strojírenství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Základy strojního inženýrství
 

Navazující magisterské studium

Program Forma Délka Titul
Industrial Engineering prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Industrial Engineering
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Aplikace přírodních věd prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Stroje a zařízení prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
 
Aplikace přírodních věd kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikované vědy v inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 

Středoevropský technologický institut VUT (STI)

Fakulta zatím nezveřejnila informace o studijních programech pro vybraný akademický rok.