• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Obecné požadavky na přijetí

Pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu musí mít uchazeči  ukončené středoškolské vzdělání. Uchazeči o navazující magisterské studijní programy musí mít ukončené bakalářské vzdělání.

Přijímací řízení probíhá formou písemného testu zaměřeného na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení na FAVU a FA je talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem bez přijímacích zkoušek.

ECTS Label

ECTS Label

29.04.2017 23:22:15
php 0.17s, sql 0.10s
shreck6, cdbx3