• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Pracovní stáže

Pracovní stáž znamená krátkodobou pracovní činnost studentů VŠ v přijímací organizaci (podniku, firmě, výzkumné instituci, neziskové organizaci apod.), jejímž účelem je poskytnout stážistům možnost získání praktických dovedností, pracovních návyků, možnost uplatnit své znalosti v praxi a zlepšit své vyhlídky na budoucí zaměstnání.

Cílem stáže není na rozdíl od brigády finanční zisk, ale získání konkrétních odborných znalostí a schopností. Někteří stážisté se po skončení stáže stávají zaměstnanci organizace, která jim stáž umožnila. Pracovní stáže mohou být součastí studijních programů jednotlivých fakult.

Informace poskytnou pracovníci zahraničních oddělení fakult nebo Odd. mobilitních programů Rektorátu VUT v Brně

Kontaktní informace:

https://www.vutbr.cz/en/studies/study-abroad/mobility-coordinators

https://www.vutbr.cz/en/faculties-and-constituent-parts/rectorate/student-affairs-office/mobility-programmes-department

ECTS Label

ECTS Label