• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Pojištění

Studenti ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska mají v České republice na základě evropských koordinačních nařízení nárok na nezbytnou zdravotní péči, a to ve smluvních zdravotnických zařízeních (zahrnuje praktické lékaře, specialisty, zubní lékaře i nemocniční zařízení). Tato péče by jim měla být poskytnuta pouze na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nebo Potrvzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz (REPL). Můžete si také vybrat a kontaktovat jednu ze zdravotních pojišťoven http://www.cmu.cz/cmu/duleziteodkazy/126, která Vám vystaví Potrvzení o registraci. Ostatním zahraničním studentům doporučujeme, aby si  doma vyřídili zdravotní pojištění včetně hospitalizace. V případě nutnosti se může vyřídit v České republice u místní komerční zdravotní pojišťovny. Další informace naleznete na http://www.cmu.cz.

ECTS Label

ECTS Label