• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Obecné zásady uznávání předchozího vzdělání

Průběh studia v zahraničí zaznamenán v Learning Agreement (studijní smlouva) s případným dodatkem - obsahuje přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě.

Absolvované přeměty jsou uznány děkanem domovské fakulty na základě Transcript of Records přijímající instituce a Studijního a zkušebního řádu.
Uznání studia v zahraničí je zaznamenáno v Proof of Recognition.
Uznávání studia se řídí článkem 20 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

ECTS Label

ECTS Label

Dodatek k diplomu

26.02.2017 02:02:16
php 0.12s, sql 0.11s
shreck6, cdbx2