• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Jméno a adresa

Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1
601 90 Brno
Tel: viz nejčastější čísla 
Fax:+420541211309 
E-mail: vut@vutbr.cz
Website: www.vutbr.cz

ECTS Label

ECTS Label

29.04.2017 23:22:22
php 0.15s, sql 0.09s
shreck2, cdbx2