• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Jazykové kurzy

Pro všechny studenty přicházející na VUT v rámci mezinárodních výměnných programů je jako součást zahajovacího týdne připraven intenzivní kurz českého jazyka (5 dnů). Ti, kdo mají zájem pokračovat ve studiu češtiny mají několik možností:

Vysoké učení technické
Institut celoživotního vzdělávání
Kounicova 67a, Veveří
602 00 Brno
http://www.lli.vutbr.cz/

Institut celoživotního vzdělávání na VUT nabízí kurzy českého jazyka pro cizince. Jsou  připraveny pro každého, kdo potřebuje a chce hovořit česky. VUT také nabízí individuální přípravu na přijímací zkoušky na VUT. Výuka probíhá ve skupinách 9-13 studentů. Kurz probíhá  po dobu jednoho (400 hodin) nebo dvou semestrů (560 hodin). Tento kurz je zpoplatněný a jeho účastníci nemají statut studenta, ale frekventanta kurzů CŽV.

Vysoké učení technické

Fakulta stavební
Ústav společenských věd
Žižkova 17, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Rodriguezová
rodriguezova.v@fce.vutbr.cz

MASARYKOVA univerzita

Katedra češtiny pro cizince
Filosofická fakulta
Arne Nováka 1, 660 88 Brno
Tel: 549 496 492, 549 494 631
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Rusínová
bohem@phil.muni.cz

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita

Katedra jazyků
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Tel: 545 132 061
Kontakt: PhDr.Jitka Brešová, CSc.
jazyky@mendelu.cz

ECTS Label

ECTS Label