• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Zařazení předmětu

Matematika II-B

Kód předmětu: FSI-BM-A

Typ Forma Roč. Pov. Kr. Uk. Program Obor
bakalářský prezenční 1 Povinný 6 zá,zk B3S-A Strojírenství B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení