• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Strojní inženýrství


Zkratka: M2I-K
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Strojní inženýrství"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 20.12.2012
Akreditace do: 31.5.2021
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Dvouletý navazující magisterský studijní program "Strojní inženýrství" je určen pro absolventy obecných oborů bakalářského studia v oblasti strojírenství. Charakterizuje vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá široké a hluboké teoretické znalosti a rovněž dostatečně podrobné praktické znalosti v užším oboru dle svého výběru. Seznam studijních oborů tohoto studijního programu je uveden na internetových stránkách v části "Studijní plány". Absolventi magisterského studia najdou uplatnění zejména ve vývoji a výzkumu, v konstrukci, projekci, technologii, výrobě a provozu, ve službách i managementu. Mohou pracovat např. jako konstruktéři, návrháři, členové a vedoucí vývojových týmů, projekční manažeři a podobně. Konkrétní možnosti pracovního uplatnění závisí na studovaném oboru.
Klíčové výsledky učení:
Viz detaily oborů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
Koordinátor ECTS: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1M-AIŘAplikovaná informatika a řízení 56460
1M-KSBKvalita, spolehlivost a bezpečnost 60060
1M-STGStrojírenská technologie 402060
1M-STMStrojírenská technologie a průmyslový management 54660
1M-VSRVýrobní stroje, systémy a roboty 481260
2M-AIŘAplikovaná informatika a řízení 56460
2M-KSBKvalita, spolehlivost a bezpečnost 57360
2M-STGStrojírenská technologie 204060
2M-STMStrojírenská technologie a průmyslový management 51960
2M-VSRVýrobní stroje, systémy a roboty 322860