• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Strojírenství


Zkratka: B3S-K
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Strojírenství"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 20.12.2012
Akreditace do: 31.12.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Bakalářský studijní program "Strojírenství" je vysokoškolské studium kratšího cyklu, v jehož průběhu student získá potřebné teoretické a praktické znalosti v oboru dle svého výběru. Jedná se vesměs o obory, na nichž je založeno strojírenství. Seznam studijních oborů tohoto studijního programu je uveden na internetových stránkách v části "Studijní plány". Absolventi studia najdou uplatnění v technických funkcích ve vývojových a konstrukční technologických ústavech nebo kancelářích, ve strojírenských výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Mohou zastávat pozice výrobních technologů, konstruktérů, provozních techniků, provozních manažerů, správců sítí a podobně. Konkrétní možnosti pracovního uplatnění závisí na studovaném oboru. Absolventi jsou rovněž dobře teoreticky a odborně připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studiu.
Klíčové výsledky učení:
Viz detaily oborů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
Koordinátor ECTS: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1B-KSBKvalita, spolehlivost a bezpečnost 60060
2B-AIŘAplikovaná informatika a řízení 60060
2B-KSBKvalita, spolehlivost a bezpečnost 60060
2B-SSZStavba strojů a zařízení 60060
2B-STGStrojírenská technologie 55560
3B-AIŘAplikovaná informatika a řízení 54660
3B-KSBKvalita, spolehlivost a bezpečnost 461460
3B-SSZStavba strojů a zařízení 491160
3B-STGStrojírenská technologie 471360