• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství


Zkratka: B3A-P
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Aplikované vědy v inženýrství"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 1.9.2001
Akreditace do: 31.8.2022
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Bakalářský studijní program "Aplikované vědy v inženýrství" je vysokoškolské studium kratšího cyklu, v jehož průběhu student získá potřebné teoretické a praktické znalosti v oboru dle svého výběru. Jedná se o interdisciplinární obory, zejména z oblasti styčných ploch strojírenství a aplikovaných věd. Seznam studijních oborů tohoto studijního programu je uveden na internetových stránkách v části "Studijní plány". Absolventi studia najdou uplatnění v technických funkcích ve vývojových a konstrukční technologických ústavech nebo kancelářích, ve strojírenských výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Mohou zastávat pozice výrobních technologů, konstruktérů, provozních techniků, provozních manažerů, správců sítí a podobně. Konkrétní možnosti pracovního uplatnění závisí na studovaném oboru. Absolventi jsou rovněž dobře teoreticky a odborně připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studiu.
Klíčové výsledky učení:
Viz detaily oborů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Koordinátor ECTS: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1B-FINFyzikální inženýrství a nanotechnologie 57360
1B-MAIMatematické inženýrství 60060
1B-MTIMateriálové inženýrství 60060
1B-METMechatronika 60060
1B-PDSPrůmyslový design ve strojírenství 60060
2B-FINFyzikální inženýrství a nanotechnologie 52860
2B-MAIMatematické inženýrství 60060
2B-MTIMateriálové inženýrství 60060
2B-METMechatronika 52860
2B-PDSPrůmyslový design ve strojírenství 60060
3B-FINFyzikální inženýrství a nanotechnologie 461460
3B-MAIMatematické inženýrství 54660
3B-MTIMateriálové inženýrství 54660
3B-METMechatronika 451560
3B-PDSPrůmyslový design ve strojírenství 54660