• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Soudní inženýrství


Zkratka: DSoIK
Typ studia: doktorský
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Soudní inženýrství"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace od: 24.4.2008
Akreditace do: 31.3.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Není specifikováno.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Není specifikováno.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Koordinátor ECTS: -
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1SOI (ASN)Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod) 06060
1SOI (FoE)Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika) 06060
1SOI (VaP)Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice) 06060
1SOI (OcM)Soudní inženýrství (Oceňování majetku) 06060
2SOI (ASN)Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod) 06060
2SOI (FoE)Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika) 06060
2SOI (VaP)Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice) 06060
2SOI (OcM)Soudní inženýrství (Oceňování majetku) 06060
3SOI (ASN)Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod) 06060
3SOI (FoE)Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika) 06060
3SOI (VaP)Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice) 06060
3SOI (OcM)Soudní inženýrství (Oceňování majetku) 06060
4SOI (ASN)Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod) 03030?
4SOI (FoE)Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika) 03030?
4SOI (VaP)Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice) 03030?
4SOI (OcM)Soudní inženýrství (Oceňování majetku) 03030?