• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika


Zkratka: EEKR-ML1
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.7.2021
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Studijní program navazujícího magisterkého studia poskytuje specializované univerzitní magisterské vzdělání absolventům bakalářského vysokoškolského studia ve všech inženýrských oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, komunikačních technologií, kybernetiky, řídicí a měřicí techniky.
Klíčové výsledky učení:
Ve všech těchto oblastech studenti rovněž získávají potřebné znalosti z vyšší matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, použití a programování počítačů, aplikované informatiky a rovněž základní jazykové, ekonomické a manažerské znalosti. Absolventi magisterského studijního programu jsou podle konkrétního oboru svého studia schopni pracovat jako vedoucí pracovníci, výzkumní pracovníci a odborníci v různých odděleních elektrotechnických a elektronických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností, ve firmách zabývajících se návrhem, výrobou a provozem komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, včetně odborných institucí státní správy. Vysokoškolské vzdělání poskytuje dobrý základ pro zahájení vědecké kariéry v možném doktorském studiu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů různých studijních oborů magisterského studia na konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
Koordinátor ECTS: prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1ML1-BEIBiomedicínské a ekologické inženýrství 342660
1ML1-EENElektroenergetika 342660
1ML1-ESTElektronika a sdělovací technika 253560
1ML1-EVMElektrotechnická výroba a materiálové inženýrství 312960
1ML1-KAMKybernetika, automatizace a měření 243660
1ML1-MELMikroelektronika 223860
1ML1-SVESilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika 342660
1ML1-TITTelekomunikační a informační technika 243660
2ML1-BEIBiomedicínské a ekologické inženýrství 471360
2ML1-EENElektroenergetika 481260
2ML1-ESTElektronika a sdělovací technika 322860
2ML1-EVMElektrotechnická výroba a materiálové inženýrství 431760
2ML1-KAMKybernetika, automatizace a měření 441660
2ML1-MELMikroelektronika 441660
2ML1-SVESilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika 382260
2ML1-TITTelekomunikační a informační technika 382260