• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy

Kód předmětu: FAST-DY02
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: doktorský (třetí cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Znalost určitého rozsahu odborné terminologie příslušného oboru a gramatických prvků typických pro odborný jazykový styl.
Způsob realizace výuky:
20 % kontaktní výuka, 80 % distančně
Prerekvizity:
Úroveň B1 v obecné angličtině.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
6tihodinová konzultační výuka doktorandů jako příprava ke zkoušce z cizího jazyka v rámci DSP.
Doporučená nebo povinná literatura:
odborná cizojazyčná publikace vybraná doktorandem a odsouhlasená školitelem pro cizí jazyk.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Není specifikováno.
Způsob a kritéria hodnocení:
Není specifikováno.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Osvojení si slovní zásoby daného oboru a základních zákonitostí odborného překladu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech