• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

Kód předmětu: FAST-DY01
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: doktorský (třetí cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Schopnost číst odbornou literaturu ze svého oboru, napsat a přednést odbornou přednášku.

Schopnost vést odborný dialog.
Způsob realizace výuky:
20 % kontaktní výuka, 80 % distančně
Prerekvizity:
Znalost obecné angličtiny.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Konzultační výuka odborného stylu, četba a překlad odborné publikace.
Zkouška je komisionální (2 zkoušející)a sestává z četby a překladu části studované odborné publikace a konverzace na téma dizertační práce.
Doporučená nebo povinná literatura:
odborné texty a studijní materiály připravené Ústavem SPV.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Není specifikováno.
Způsob a kritéria hodnocení:
Není specifikováno.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
6 lekcí výuky a četby v domluvených termínech, odbornou publikaci si doktorand vybírá ve spolupráci se školitelem.
Cíl:
Odborník schopný přednášet a publikovat v angličtině.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních programech