• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Rekonstrukce a analýza 3D scén

Kód předmětu: FSI-SR0
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Hlavní přínosem pro studenty je porozumění problematice mraku bodů, jejich snímání, využití a následném zpracování.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
základní znalosti analýzy a algebry (matice, derivace) a základy počítačové grafiky, doporučená je znalost jakéhokoliv programovacího jazyka (C, C++, Pascal, atd. ) nebo programu (Matlab apod.)
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zabývá zpracováním 3D scén tvořených mraky bodů (point cloud). Tato oblast je velmi důležitá v reverzním inženýrství, ale také v dalších oblastech jako robotika, geografie, autonomní systémy v dopravě, atd. V první polovině se studenti seznámí s typy snímání a jejich využití. V laboratoři provedeme skenování automobilové součástky pomocí optického skeneru ATOS. Dále se seznámíme se softwarem na zpracování mraku bodů GOM inspect a Rhinoceros. V druhé části potom budou probrány různé algoritmy pro 3D rekonstrukce, detekci a výběr objektů. V závěru semestru budou studenti pracovat na implementaci některé z metod podle svého zájmu.
Doporučená nebo povinná literatura:
WEINMANN, Martin. Reconstruction and Analysis of 3D Scenes. Switzerland: Springer, 2016. (EN)
HUGHES, John F. Computer graphics: principles and practice. Third edition. ISBN 978-0-321-39952-6. (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Cvičení budou formou prezentace daných metod a dále dvě cvičení v laboratoři s optickým skenerem ATOS (kalibrace a snímání automobilové části). V závěru semestru budou studenti pracovat na počítači na vybraném tématu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Studenti vypracují projekt ze studované problematiky, který na konci semestru obhájí.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Hlavním cílem předmětu je porozumět mraku bodů a základním algoritmům, které se v praxi používají. Dále se studenti seznámí s prací na optickém skeneru ATOS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
účast na cvičeních je doporučená

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Jana Procházková, Ph.D.
Osnova: Cvičení:
1. týden: Metody snímání dat (Terrain, Mobile, Airborne) a jejich využití. Laseový skener ATOS.
2. týden: Registrace mraku bodů.
3.-4. týden: Snímání součástky pomocí optického skeneru ATOS (laboratoř).
5. týden: Zpracování nasnímaných dat v softwaru.
6. týden: Analýza 3D scén - úvod.
7. týden: 3D rekonstrukce.
8. týden: Feature extraction - hledání významných částí v mraku bodů.
9.-12. týden: Práce na zápočtovém projektu - zpracování mraku bodů vybranou technikou a konzultace zajímavých témat podle zájmu studentů.
13. týden: Prezentace zápočtového projektu.

Zařazení předmětu ve studijních programech