• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Plánování experimentu

Kód předmětu: FSI-9PLE
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Není specifikováno.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Není specifikováno.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Úvod. Strategie plánování experimentu. Interakce. Dvoufaktorový model. Ortogonální plán experimentu. Rotabilní plán experimentu. Centrálně kompoziční plán experimentu.
Doporučená nebo povinná literatura:
Jarošová, E.:: Navrhování experimentů.. EO VŠE. Praha, 1998.
Montgomery, D.C.:: Design and Analysis of Experiments.. John Wiley & Sons. New Zork, 1991.
Felix, M.; Bláha, K.:_: Matematickostatistické metody v chemickém průmyslu.. SNTL. Praha, 1962.
Himmelblau, D.M.:: Process Analysis by Statistical Methods.. John Wiley & Sohns. New York, 1969.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Není specifikováno.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními postupy, jež se používají
při efektivním experimentování. Úkolem kurzu je ukázat, že nestačí provést
nějaký experiment, ale že je nanejvýš nutné se po analýze výsledků zabývat
též vhodností modelu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Není specifikováno.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Osnova: 1. Úvod.
2. Strategie plánování experimentu.
3. Interakce.
4. Dvoufaktorový model.
5. Ortogonální plán experimentu.
6. Rotabilní plán experimentu.
7. Tří a vícefaktorový plán
8. Plný faktorový experiment
9. Zkrácený faktorový experiment
10. Centrálně kompoziční plán experimentu.

Zařazení předmětu ve studijních programech