• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Matematika II

Kód předmětu: FSI-9MA2
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: celoroční
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Není specifikováno.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Není specifikováno.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Grafická analýza. Stratifikace dat. Grafy mnohorozměrných veličin. Analýza rozptylu. Model s pevnými a náhodnými efekty. Jednoduché třídění. Dvojné třídění. Interakce.
Doporučená nebo povinná literatura:
D. C. Montgomery: Design of experiments, John Wiley & Sons, NY 1991
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Není specifikováno.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Není specifikováno.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Není specifikováno.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
Osnova: 1. Grafická analýza
2. Stratifikace dat.
3. Grafy mnohorozměrných veličin.
4. Analýza rozptylu.
5. Model s pevnými a náhodnými efekty.
6. Jednoduché třídění.
7. Dvojné třídění.
8. Interakce.
9. Tukeyova metoda.
10. Scheffeho metoda.

Zařazení předmětu ve studijních programech