• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Matematika I

Kód předmětu: FSI-9MA1
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: celoroční
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Není specifikováno.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Není specifikováno.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Normální rozdělení ve strojírenských procesech.
Teorie odhadu parametrů.
Testování hypotéz ve strojírenských aplikacích.
Analýza rozptylu.
Tukeyova metoda a Scheffeho metoda.
Lineární model.
Korelační koeficient.
Doporučená nebo povinná literatura:
J. Anděl: Matematická statistika, SNTL/ALFA, Praha 1978
F. Egermayer, M. Boháč: Statistika pro techniky, SNTL, Praha 1984
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Není specifikováno.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Není specifikováno.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Není specifikováno.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
Osnova: 1. Sběr dat.
2. Náhodné a vymezitelné příčiny variability.
3. Normální rozdělení ve strojírenských procesech.
4. Funkce hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce.
5. Rozdělení aritmetického průměru.
6. Statistické předpoklady pro rúzné typy regulačních diagramů.
7. Intervaly spolehlivosti.
8. Testování hypotéz .
9. Jednostranné a dvojstranné hypotézy.
10. Odlehlé hodnoty.
11. Korelační koeficient.
12. Lineární model.
13. Statistické modelování. Metoda Monte Carlo.

Zařazení předmětu ve studijních programech