• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Bakalářský projekt (ÚM)

Kód předmětu: FSI-6BM
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student prokáže schopnost samostatně zpracovat bakalářskou práci.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu bakalářské práce.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro přípravu bakalářské práce. Student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.
Doporučená nebo povinná literatura:
Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce.
Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Aktivní činnost studenta na bakalářské práci, kterou potvrdí školitel práce.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je naučit studenty samostatně zpracovat bakalářskou práci.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.

Typ (způsob) výuky:

Vedení bak.prací: 78 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
Osnova: Osnova je individuální: student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.

Zařazení předmětu ve studijních programech