• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Úvod do TeXu

Kód předmětu: FSI-0TX
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student bude schopen tvořit dokumenty v systému TeX a LaTeX včetně tvorby tabulek a vkládání obrázků a to jak dokumenty pro tisk, tak pro prezentaci.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Źádné speciální znalosti nejsou vyžadovány.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zabývá počítačovou sazbou matematických a jiných dokumentů pomocí systému TeX.
Součástí vyuky je projekt - tvorba vlastního dokumentu.
Doporučená nebo povinná literatura:
Prezentace TeX1-TeX9 na osobní stránce http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/francu/
Donald E. Knuth: The TeXbook, Addison Wesley 1990
Michael Doob: Jemný úvod do TeXu, CSTUG, Praha 1993
J. Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj, Brno 2003
H. Kopka, P. W. Daly: LaTeX, kompletní průvodce, Computer Press, Brno 2004.
H. Kopka, P. W. Daly: LaTeX, kompletní průvodce, Computer Press, Brno, 2004
Zpravodaj Cs. sdružení uživatelů TeXu, 1990-2005, ISSN 1211-6661
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je vytvoření vlastního dokumentu tvaru příspěvku do sborníku obsahující matematické vzorce, tabulky a obrázky.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy typografie a tvorbou odborných dokumentů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Při nepřítomnosti nutnost doplnit probíranou látku samostudiem, případně domácími úkoly.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
Osnova: 1. Počítačová sazba dokumentu. Systém TeX. Zdrojový soubor.
2. Formát LaTeX. Zásady sázení v textovém módu.
3. Sazba matematických vzorcu.
4. Systém LaTeX a jeho filozofie.
5. Tvorba a používání maker. Tvorba tabulek.
6. Jednoduché obrázky v prostředí picture.
7. Boxy, vkládání obrázků do dokumentu.
8. Přesun informací v dokumentu, automatické číslování.
9. Další možnosti LaTeXu, obsah, index, literatura.
10. Úvod do tvorby obrázků v systému METAPOST.
11. Kontrola studentských prací v rámci projektu.
12. Rezerva.

Zařazení předmětu ve studijních programech