• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Programovací metody II

Kód předmětu: FSI-0S2
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student se bude schopen orientovat v řešení složitějších matematických a technických
problémů.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní programovací techniky a jejich implementace v Borland Delphi
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Použití základních programovacích technik ve složitějších algoritmech: vyhodnocování řetězců – infix, prefix a postfix, binární strom. Softwarové modelování optických jevů.
Geometricky soběpodobné množiny, algoritmy jejich konstrukce, Hausdorffova dimenze.
Statisticky soběpodobné množiny, modelování přírodních útvarů. Základy softwarového měření Hausdorffovy dimenze.
Doporučená nebo povinná literatura:
Martišek, D.: Algoritmizace a programování, Brno 2004, elektronická učebnice
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet se uděluje na základě zpracování semestrálního projektu a zprogramování
jednoduchého algoritmu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Seznámit studenty s praktickými zásadami programování větších programových celků,
přesvědčit o významu matematické teorie při programování vybraných praktických problémů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Chybějící účast na výuce lze nahradit písemným testem.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
Osnova: 1) Datové struktury – fronta, zásovník, binární strom,
2) Infix, prefix,postfix, vyhodnocování aritmetických výrazů
3-4) Zpracovávání matematických funkcí, vyčíslení obecného matematického výrazu.
5) Iterační systémy a metody jejich konstrukce
6) Atraktory, metoda náhodné procházky
7) Metoda řízeného výběru a zpětné orbity
8) Nanášení textur
9) Softwarové modelování odrazu světla
10-11) Softwarové modelování lomu světla
12) Globální zobrazovací metody – metoda sledování paprsku
13,14) Řešení semestrální práce.

Účast na cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních programech