• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Aplikované inženýrství

Kód předmětu: FSI-0AI
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Cílem kurzu “Good engineering” je rozvinout u studentů znalosti principů používaných při vývoji v průmyslové praxi a tímto rozšířit jejich znalosti z oblasti teoretické do oblasti praktické - průmyslové.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Nejsou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti se seznámí se základními principy vývoje produktu v průmyslové praxi se všemi souvisejícími aspekty. Tímto zísakjí dobrou představu o segmentaci trhu, zákaznických požadavcích a jejich následné transformci do specifickace požadavků na produkt, metodikou Six Sigma a základními principy používanými ve vývojové prostředí a návazností výrobního procesu na process vývojový, včetně strategického nákupu a moderních přítupů jako je e-sourcing. V průběhu kurzu budou uváděny specifické praktické příklady ze všech oblastí.
Doporučená nebo povinná literatura:
Honeywell training material (EN)
Výukové materiály firmy Honeywell (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Cvičení je zaměřeno na procvičení látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Průběžná aktivní účast na cvičení.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti teoretické do oblasti praktické - průmyslové. V rámci tohoto kurzu studenti získají znalosti o vývoji produktu v průmyslovém prostředí v rámci celého vývojového cyklu – od počátečních marketingových fázi po implementaci vývoje do výroby.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Osnova: 1. Identifying Customer Values

2. Market Segmentation

3. Voice of Customer

4. Quality Function Deployment & Critical-To-Quality factors

5. Design for 6 Sigma (DFSS)

6. Simple Design Principles

7. Design for Manufacturing

8. Strategic Sourcing & Standardized Parts

9. e-Sourcing

Zařazení předmětu ve studijních programech