• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Seminář k diplomové práci I (M-MAI)

Kód předmětu: FSI-SSZ
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet matematické výsledky. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládají se jisté znalosti, získané během práce na diplomovém projektu.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
V semináři studenti referují formou třicetiminutové přednášky o výsledcích, které získali při práci na svých diplomových projektech.
Doporučená nebo povinná literatura:
According to particular reports.
Podle jednotlivých referátů.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své diplomové práci.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat matematické výsledky širší (matematické) veřejnosti. Tím se
přípraví na své vystoupení při obhajobě diplomového projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s tématem diplomové práce, jejíž prezentaci zameškal.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Osnova: Seznámení studentů s formální a obsahovou stránkou odborných referátů.
Využívání a citace literatury.
Forma prezentace referátů.
Referáty.

Zařazení předmětu ve studijních programech