• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-MAI)

Kód předmětu: FSI-SES
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet matematické výsledky. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování bakalářské práce během státní zkoušky a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládají se jisté znalosti, získané během práce na bakalářském projektu.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
V semináři studenti referují formou dvacetiminutové přednášky o výsledcích, které získali při práci na svých bakalářských projektech.
Doporučená nebo povinná literatura:
Literatura příslušná k jednotlivým tématům.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s tématem bakalářské práce, jejíž prezentaci zameškal.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Seznámení studentů s formální a obsahovou stránkou odborných referátů.
Využívání a citace literatury.
Forma prezentace referátů.
Referáty.
Cíl:
Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat matematické znalosti širší (matematické) veřejnosti. Tím se přípraví na své vystoupení při obhajobě bakalářského projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své bakalářské práci.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
Osnova: Seznámení studentů s formální a obsahovou stránkou odborných referátů.
Využívání a citace literatury.
Forma prezentace referátů.
Referáty.

Zařazení předmětu ve studijních programech