• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Kreslířská praxe

Kód předmětu: FA-2KP
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: letní
Počet kreditů: 0?
Výsledky učení předmětu:
Pochopení stavby městského interiéru a jeho prostorových zákonitostí kresbou.
Pochopení jedinečnosti daného městského prostoru a vlivů, které ho utvářejí kresbou.
Pomocí kresby pochopení umístění městského útvaru do krajiny, jeho důvody, charakter a proměny.
Pomocí kresby pochopení umístění jednotlivých budov do kontextu města a krajiny.
Prohloubení principů studia a analýzy předmětného prostoru kresbou.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Nejsou nutné žádné specifické znalosti pro zvládnutí předmětu. Ku prospěchu věci slouží trvalý zálem o výtvarné umění, kulturu a kulturní dění všeobecně. Zkušenosti z předchozích cvičení v kresbě mohou urychlit progresi osvojování cílových znalostí. Duležitý je zájem o předmět, schopnost koncentrace, případně jistá míra výtvarného nadání.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kreslení v terénu s využitím zkušeností získaných během prvních tří semestrů - 1 týden.
Pochopení stavby městského interiéru a jeho prostorových zákonitostí kresbou.
Pochopení jedinečnosti daného městského prostoru a vlivů, které ho utvářejí kresbou.
Pomocí kresby pochopení umístění městského útvaru do krajiny, jeho důvody, charakter a proměny.
Pomocí kresby pochopení umístění jednotlivých budov do kontextu města a krajiny.
Doporučená nebo povinná literatura:
odborné architektonické časopisy (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Po každodenním předložení odpovídajícího počtu kreseb formátu A2 a menších (skicy)podle pracovní náplně dne.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Kreslení v terénu s využitím zkušeností získaných během prvních tří semestrů - 1 týden.
Pochopení stavby městského interiéru a jeho prostorových zákonitostí kresbou.
Pochopení jedinečnosti daného městského prostoru a vlivů, které ho utvářejí kresbou.
Pomocí kresby pochopení umístění městského útvaru do krajiny, jeho důvody, charakter a proměny.
Pomocí kresby pochopení umístění jednotlivých budov do kontextu města a krajiny.
Cíl:
Pochopení stavby městského interiéru a jeho prostorových zákonitostí kresbou.
Pochopení jedinečnosti daného městského prostoru a vlivů, které ho utvářejí kresbou.
Pomocí kresby pochopení umístění městského útvaru do krajiny, jeho důvody, charakter a proměny.
Pomocí kresby pochopení umístění jednotlivých budov do kontextu města a krajiny.
Prohloubení principů studia a analýzy předmětného prostoru kresbou.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
konzultacemi a samostudiem

Typ (způsob) výuky:

Cvičení v terénu: 150 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

Zařazení předmětu ve studijních programech