• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Soudobá architektura

Kód předmětu: FA-1M6
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
orientace v soudobé architektonické scéně
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
dějiny architektury, typologie, ateliérová výuka
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Posluchači jsou informováni o aktuální situaci na domácí i zahraniční architektonické scéně. Na významných příkladech soudobé architektury je analyzován koncept řešení, který by měl pomoci studentům v orientaci při vlastní architektonické tvorbě. Nedílnou součástí je i seznámení se s tvorbou a přístupem k architektuře prostřednictvím přednášek externích vyučujících, jak z řad představitelů předních architektonických ateliérů, tak kunsthistoriků, teoretiků architektury a dalších odborníků z oboru, či oborů souvisejících.
Doporučená nebo povinná literatura:
ročenky "ČESKÁ ARCHITEKTURA 1999 - 2005" od vydavatelství Prostor, časopis Architekt (CS)
Annual bulletins „CZECH ARCHITETURE 1999 – 2005“ published by Prostor, magazine (EN)
aktuální texty a otevřené přednášky
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška je písemná, při opakování kombinovaná. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
- umožnit studentům orientaci v soudobém architektonickém dění s patřičnými vazbami a souvislostmi
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech