• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M9

Kód předmětu: FA-A9L
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů: 18 
Výsledky učení předmětu:
Architektonická studie dle zvoleného zadání – A9Z
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní orientace v obnově památek (ORP) a jejich metodách
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Architektonická studie dle zadání s respektováním principů ochrany kulturního dědictví
Doporučená nebo povinná literatura:
Neufert, E.: Navrhování staveb
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání
Odborné architektonické časopisy
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Není specifikováno.
Způsob a kritéria hodnocení:
Splnění podmínek zadání a odevzdání ateliérové práce
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
týden obsah
1. Rozpracování konceptu – širší vztahy
2. Rozpracování konceptu – širší vztahy
3. Rozpracování konceptu – provozní schéma
4. Rozpracování konceptu – provozní schéma
5. Rozpracování konceptu – provozní schéma - 1. kritika
6. Rozpracování konceptu – dispoziční řešení
7. Rozpracování konceptu – dispoziční řešení
8. Rozpracování konceptu – dispoziční řešení
9. Rozpracování konceptu –výsledná prezentace památky,
10. Rozpracování konceptu – technické řešení – 2. kritika
11. Rozpracování konceptu – technické řešení
12. Detail
13. Prezentace výsledků, závěrečné hodnocení
Cíl:
uplatnění vědomostí na konkrétním objektu nebo souboru budov, konfrontace teoretických znalostí s poznatky z praxe
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povin.účast na kritikách, povinné odevzdání ateliérové práce a prezentačního plakátu

Zařazení předmětu ve studijních programech