• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Architekt v praxi

Kód předmětu: FA-ARP
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Komplexní znalosti o všech aspektech architektonické praxe a výkonu státní správy
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní povědomí o možnostech výkonu praxe projekční nebo výkonu úředním.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Poskytnout studentům komplexní informace o všech aspektech architektonické praxe a výkonu státní správy (proces založení vlastní projekční kanceláře, právní formy společností, vedení účetnictví, jednotlivé projekční stupně, objektovost, náležitosti stavebního řízení, apod.).
Doporučená nebo povinná literatura:
Normy a předpisy související s tématy přednášek, další literatura doporučená lektory. (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Přednášky
Náplní předmětu bude představení vybraných architektů s praxí v ČR i v zahraničí - USA, Slovensko - v různých oborech - architektura budov, urbanismus, interiér, památková péče.
Poskytnout studentům komplexní informace o všech aspektech architektonické rpaxe a výkonu státní správy (proces založení vlastní projekční kanceláře, právní formy společnosti, vedení účetnictví, jednotlivé projekční stupně, objektovost, náležitosti stavebního řízení, apod.)
Cíl:
Schopnost orientace v současných platných právních normách a předpisech týkajících se realizování vlastní architektonické rpaxe a při výkonu státní správy.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka je prováděna formou nepovinných přednášek, bez náhrady.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech