• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Architektura 20.století 1

Kód předmětu: FA-ARC
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Není specifikováno.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
prezentace powerpoint
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Ve vybraných kapitolách bude vysvětlován vývoj architektury
20.století v Čechách, střední Evropě a ve světě s ohledem na vývoje slohy a tendence a na
vůdčí osobnosti česlé i zahraniční
Doporučená nebo povinná literatura:
Frampton: Modern architecture.Critical History (EN)
William Curtis: Modern Architecture since 1900 (EN)
Šlapeta: Czech Functionalism 1918-1938. AA London 1987 (EN)
Šlapeta: The Brno Functionalists. Helsinky 1983 (EN)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Ústní zkouška
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Česká architektura secese, kubismu, moderny, funkcionalismu a vývoje po 2.svět.válce
Významné osobnosti středoevropské architektury - Wagner,Loos,Gropius,Scharoun
Werkbund, Bauhaus, stavební výstavy bydlení
Německá architektura po 2.světové válce
Světové osobnosti - Wright, Mies, Johnson , Kahn
Cíl:
Vybrané kapitoly architektury 20.století v Čechách, střední Evropě a ve světě
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Není specifikováno.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech