• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Síťové operační systémy

Kód předmětu: FEKT-BSOS
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student by měl být schopen:
- popsat typy operačních systémů,
- definovat proces a vlákno,
- vysvětlit plánování procesů,
- porovnat způsoby synchronizace procesů,
- definovat uvíznutí procesů,
- popsat správu paměti,
- vysvětlit činnost souborových systémů,
- popsat síťovou komunikaci v rámci operačního systému,
- analyzovat možné typy útoků na operační systémy,
- zabezpečit operační systém,
- spravovat operační systém Linux.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Jsou požadovány znalosti operačních systémů na úrovni středoškolského studia.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je dělen do několika stěžejních částí. První část předmětu je věnována přehledu operačních systémů, jejich architektuře, procesům a vláknům, správě paměti a souborovým systémům. Druhá část předmětu se zabývá síťovou komunikací, síťovými službami a síťovými nástroji. Závěr předmětu je věnován bezpečnosti operačních systémů.

Obsahem počítačových cvičení je příkazový interpret, souborový systém a správa uživatelů, dynamické moduly jádra, síťová konfigurace, služby vzdáleného přihlášení a přenosu dat, komunikační nástroje, síťové služby, start operačního systému po síti, správa uživatelů a konfigurace firewallu.
Doporučená nebo povinná literatura:
KOMOSNÝ, D. a kolektiv. Síťové operační systémy. Brno: Vysoké učení techniké v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-4446. (CS)
Silberschatz, A., Galvin, P., Gagne, G. Operating systems concepts. John Wiley, 2008. Eight edition, ISBN-13: 978-0470128725. (EN)
Kameník, P. Příkazový řádek v Linuxu - praktická řešení. Computer press, 2011. ISBN: 978-80-251-2819-0. (CS)
Schroder, C. Linux - Kuchařka administrátora sítě. Computer press, 2009. ISBN: 978-80-251-2407-9. (CS)
Tanenbaum, S. Modern Operating Systems. Prentice Hall PTR., 2007. Third Edition, ISBN-13: 978-0136006633. (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Předmět využívá e-learning Moodle.
Způsob a kritéria hodnocení:
Student může získat 60 bodů za zkoušku a 40 bodů z počítačových cvičení. Hodnocení je prováděno formou testů v e-learningu VUT.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1) Úvod a přehled operačních systémů.
2) Architektura operačních systémů.
3) Procesy a vlákna.
4) Plánování procesů.
5) Synchronizace procesů.
6) Správa paměti.
7) Virtuální paměť.
8) Souborové systémy.
9) Síťová komunikace.
10) Síťové služby.
11) Síťové nástroje.
12) Bezpečnost.
Cíl:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený pohled na problematiku síťových operačních systémů. Teoretická část předmětu je zaměřena na principy síťových operačních systémů. Praktická část demonstruje využíváni těchto principů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
Cvičení na poč.: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
Ing. Pavel Mašek

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech