• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura


Zkratka: ARCH
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2010/2011
Profil oboru:
Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-SAU Soudobá architektura a urbanismus cs  4  zimní P zk   ano
FA-TEU Teorie architektury a urbanismu cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-A1Z Modulový specializovaný ateliér M1 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A2Z Modulový specializovaný ateliér M2 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A3Z Modulový specializovaný ateliér M3 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A5Z Modulový specializovaný ateliér M5 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A7Z Modulový specializovaný ateliér M7 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-ABH2 Architektonické bariéry - handicap II cs  4  zimní PV kl 2 ne
FA-VYM1 Architektonické vizualizace cs  4  zimní PV kl 2 ano
FA-APR Architektonický prostor cs  4  zimní PV kl 2 ne
FA-DVU Dějiny výtvarného umění cs  4  zimní PV zk 2 ano
FA-FES Feng-shui, alternativní přístupy v ar... cs  4  zimní PV kl 2 ano
FA-EGRT Grafické techniky en  4  zimní PV kl 2 ano
FA-MMD Mezi městem a domem cs  4  zimní PV kl 2 ano
FA-MVU1 Moderní vývoj a teorie urbanismu cs  4  zimní PV kl 2 ano
FA-PAK Pravděpodobnostní analýza konstrukcí cs  4  zimní PV kl 2 ne
FA-TIU Technická infrastruktura v urbanizova... cs  4  zimní PV kl 2 ne
FA-TNM Teorie navrhování M cs  4  zimní PV kl 2 ano
FA-TAD Tepelná technika a akustika dřevostaveb cs  4  zimní PV kl 2 ne
FA-TMD Typologie města, typologie domu cs  4  zimní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-SPZ Stavební právo a předpisy cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-A1L Modulový specializovaný ateliér M1 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A2L Modulový specializovaný ateliér M2 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A3L Modulový specializovaný ateliér M3 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A5L Modulový specializovaný ateliér M5 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A7L Modulový specializovaný ateliér M7 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-AST Aktuální stavební techniky cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-APS Akustika prostoru koncertních a sakrá... cs  4  letní PV kl 2 ne
FA-AVS Akustika veřejných staveb cs  4  letní PV kl 2 ne
FA-ABH2 Architektonické bariéry - handicap II cs  4  letní PV kl 2 ne
FA-DSP Design stavebních prvků cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-EDPS Diagnostika prostředí staveb en  4  letní PV kl 2 ano
FA-FES Feng-shui - alternativní přístupy v a... cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-FO2 Fotografie a architektura II cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-KST Konverze staveb cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-KDT Kulturní dědictví a tvorba architekta cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-MVU1 Moderní vývoj a teorie urbanismu cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-OTV Objekty technického vybavení cs  4  letní PV kl 2 ne
FA-PRM Plánování rozvoje města a regionu cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-VYM2 Pokročilé vizualizace a animace cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-PSS Poruchy a sanace staveb cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-PUS Proces udržitelného stavění cs  4  letní PV kl 2 ne
FA-SEI Stavitelství a environmentální inžen... cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-TNM Teorie navrhování M cs  4  letní PV kl 2 ano
FA-TAD Tepelná technika a akustika dřevostaveb cs  4  letní PV kl 2 ne
FA-DJ2 Umělecká řemesla -design II cs  4  letní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-ARP Architekt v praxi cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-AAP2 Aktuální architektura vnitřního prostoru cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-DVU Dějiny výtvarného umění cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-DSP Design stavebních prvků cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-EDPS Diagnostika prostředí staveb en  4  zimní PV kl 1 ano
FA-EFK Efektivní komunikace cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-EGRT Grafické techniky en  4  zimní PV kl 1 ano
FA-KST Konverze staveb cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-KDT Kulturní dědictví a tvorba architekta cs  4  zimní PV kl 1 ne
FA-MMI Manažerské minimum pro majitele archi... cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-MPA Marketing pro architekty cs, en  4  zimní PV kl 1 ano
FA-SMA1 Prostor v moderní architektuře cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-ROS Rekonstrukce a obnova sídel cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-SVT Scénografie - výstavní tvorba cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-SSS2 Symbolika sakrálních staveb II cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-VMB Vědomá modernizace obyt. budov cs  4  zimní PV kl 1 ano
FA-A1Z2 Modulový specializovaný ateliér M1 cs  18  zimní PV kl 2 ano
FA-A2Z2 Modulový specializovaný ateliér M2 cs  18  zimní PV kl 2 ano
FA-A3Z2 Modulový specializovaný ateliér M3 cs  18  zimní PV kl 2 ano
FA-A5Z2 Modulový specializovaný ateliér M5 cs  18  zimní PV kl 2 ano
FA-A7Z2 Modulový specializovaný ateliér M7 cs  18  zimní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FA-DP1 Diplomní projekt modul M1 cs  30  letní PV SZZ 1 ano
FA-DP2 Diplomní projekt modul M2 cs  30  letní PV SZZ 1 ano
FA-DP3 Diplomní projekt modul M3 cs  30  letní PV SZZ 1 ano
FA-DP5 Diplomní projekt modul M5 cs  30  letní PV SZZ 1 ano
FA-DP7 Diplomní projekt modul M7 cs  30  letní PV SZZ 1 ano