• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura


Zkratka: ARCH
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2010/2011
Profil oboru:
Výchova univerzálního odborníka v oblasti architektury a projektanta-architekta. Bakalář je připravován pro činnost v architektonicko-stavebních projektových kancelářích a dalších
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DR1 Dějiny architektury I cs  2  zimní P zk   ano
FA-GAM Geologie a materiály cs  3  zimní P kl   ano
FA-MAT Matematika cs  3  zimní P kl   ano
FA-PS1 Pozemní stavitelství I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FA-1M1 Stavební mechanika I cs  3  zimní P zá,zk   ano
FA-TY2 Typologie II - veřejné stavby cs  3  zimní P   ano
FA-TY1 Typologie I - obytné stavby cs  3  zimní P zá,zk   ano
FA-VY1 Výpočetní techniky I - počítačová pod... cs  2  zimní P kl   ano
FA-VT1 Výtvarná tvorba I - kresba cs  2  zimní P kl   ano
FA-ZAR Základy architektury cs  5  zimní P zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DR2 Dějiny architektury II cs  2  letní P zk   ano
FA-DES Deskriptiva cs  4  letní P kl   ano
FA-GEK Geodézie a kartografie cs  2  letní P   ano
FA-PS2 Pozemní stavitelství II cs  4  letní P zá,zk   ano
FA-SM2 Stavební mechanika II cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-TY3 Typologie III - veřejné stavby cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-U11 Urbanismus I - základy a vývoj cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-VY2 Výpočetní techniky II - 2D počítačová... cs, en  2  letní P kl   ano
FA-VT2 Výtvarná tvorba II - barva cs  2  letní P kl   ano
FA-ZAN Základy architektonického navrhování cs  5  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-BA1 Angličtina pro začátečníky en  1  letní PV   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DR3 Dějiny architektury III cs  2  zimní P zk   ano
FA-NK1 Nosné konstrukce I cs  3  zimní P zá,zk   ano
FA-PS3 Pozemní stavitelství III cs  4  zimní P zá,zk   ano
FA-TY4 Typologie IV - průmyslové stavby cs  2  zimní P zá,zk   ano
FA-TY5 Typologie V - zemědělské stavby cs  2  zimní P zá,zk   ano
FA-U22 Urbanismus II - stavba měst cs  5  zimní P kl   ano
FA-VY3 Výpočetní techniky III - 3D počítačov... cs  1  zimní P kl   ano
FA-VT3 Výtvarná tvorba III - barva cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-BA2 Angličtina pro mírně pokročilé en  1  zimní PV   ano
FA-AT1 Ateliér malé stavby - DŮM cs  8  zimní PV kl 1 ano
FA-AT3 Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTO cs  8  zimní PV kl 1 ano
FA-AT2 Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTO cs  8  zimní PV kl 1 ano
FA-AT4 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ I cs  8  zimní PV kl 1 ano
FA-AT5 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ II cs  8  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DR4 Dějiny architektury IV cs  2  letní P zk   ano
FA-IAV Interiér a výstavnictví cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-2KP Kreslířská praxe cs  0? letní P   ano
FA-NK2 Nosné konstrukce II cs  4  letní P zá,zk   ano
FA-ORP Obnova a rekonstrukce památek cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-PS4 Pozemní stavitelství IV cs  4  letní P zá,zk   ano
FA-U23 Urbanismus III - soudobá města a osíd... cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-VY4 Výpočetní techniky IV - modelování a ... cs, en  1  letní P kl   ano
FA-VT4 Výtvarná tvorba IV- kresba cs  2  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-BA3 Angličtina pro středně pokročilé I en  1  letní PV   ano
FA-AT1 Ateliér malé stavby - DŮM cs  8  letní PV kl 1 ano
FA-AT3 Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTO cs  8  letní PV kl 1 ano
FA-AT2 Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTO cs  8  letní PV kl 1 ano
FA-AT4 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ I cs  8  letní PV kl 1 ano
FA-AT5 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ II cs  8  letní PV kl 1 ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-APE Aplikovaná ekologie cs  3  zimní P zá,zk   ano
FA-DR5 Dějiny architektury V cs  2  zimní P zk   ano
FA-KOA Kompozice architektury cs  2  zimní P kl   ano
FA-NK3 Nosné konstrukce III cs  4  zimní P zá,zk   ano
FA-SOC Sociologie cs  2  zimní P zk   ano
FA-SF1 Stavební fyzika I cs  2  zimní P kl   ano
FA-TZ1 TZB I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FA-VY5 Výpočetní techniky V - rastrové editory cs  1  zimní P kl   ano
FA-VT5 Výtvarná tvorba V - tvar I cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-BA4 Angličtina pro středně pokročilé II en  3  zimní PV   ano
FA-AT1 Ateliér malé stavby - DŮM cs  8  zimní PV kl 1 ano
FA-AT3 Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTO cs  8  zimní PV kl 1 ano
FA-AT2 Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTO cs  8  zimní PV kl 1 ano
FA-AT4 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ I cs  8  zimní PV kl 1 ano
FA-AT5 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ II cs  8  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-EKS Ekonomika staveb cs  2  letní P zk   ano
FA-MT2 Modelové techniky II cs, en  2  letní P kl   ano
FA-SAB Soudobá architektura cs  2  letní P zk   ano
FA-SF2 Stavební fyzika II cs  2  letní P zá,zk   ano
FA-TEA Teorie a estetika architektury cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-TZ2 TZB II cs  4  letní P zá,zk   ano
FA-U34 Urbanismus IV - tvorba urbánního a kr... cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-VT6 Výtvarná tvorba VI - design v archite... cs  2  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-ABH Architektonické bariéry - handicap cs  2  letní PV kl 1 ne
FA-ATV Architektonické tvarosloví cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-AGV Architektura, geometrie a výpočetní t... cs  2  letní PV kl 1 ne
FA-FIG Figurální kreslení cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-FO1 Fotografie a architektura I cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-ISA Inženýrské stavby v architektuře cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-PNK Poruchy nosných konstrukcí cs  2  letní PV kl 1 ne
FA-KOV Prostor a tvar cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-RIO Rekonverze uvolněných industriálních ... cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-SSS Symbolika sakrálních staveb cs  2  letní PV kl 1 ne
FA-TNB Teorie navrhování B cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-DJ1 Umělecká řemesla - design I cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-VY6 Výpočetní techniky VI - Speciální CAD cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-AT1 Ateliér malé stavby - DŮM cs  8  letní PV kl 2 ano
FA-AT3 Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTO cs  8  letní PV kl 2 ano
FA-AT2 Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTO cs  8  letní PV kl 2 ano
FA-AT4 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ I cs  8  letní PV kl 2 ano
FA-AT5 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ II cs  8  letní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DV1 Dějiny výtvarného umění I cs  2  zimní P zk   ano
FA-SP1 Stavební právo I cs, en  2  zimní P zk   ano
FA-SPR Stavební projekt cs  5  zimní P kl   ano
FA-UR5 Urbanismus V - územní plánování cs, en  3  zimní P zá,zk   ano
FA-VT7 Výtvarná tvorba VII cs  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-AAP Aktuální architektura vnitřního prostoru cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-AGV Architektura, geometrie a výpočetní t... cs  2  zimní PV kl 1 ne
FA-DIE Digital environment cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-EUS Materiály, konstrukce a technologie e... cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-EPM Microstation v urbanismu cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-NEM Neviděné město cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-PSA Prostor a světlo v architektuře cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-SMA1 Prostor v moderní architektuře cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-RPP Rekonstrukce památek v praxi cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-SAS Sanace staveb cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-TIN Technická infrastruktura cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-TNB2 Teorie navrhování B2 cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-VM1 Vědomá modernizace obytných budov I cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-NES Zásady navrhování ekologických staveb cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-AT1 Ateliér malé stavby - DŮM cs  8  zimní PV kl 2 ano
FA-AT3 Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTO cs  8  zimní PV kl 2 ano
FA-AT2 Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTO cs  8  zimní PV kl 2 ano
FA-AT4 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ I cs  8  zimní PV kl 2 ano
FA-AT5 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ II cs  8  zimní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FA-BP1 Bakalářský projekt A1-4b cs  30  letní PV SZZ 1 ano
FA-BP2 Bakalářský projekt A2-4b cs  30  letní PV SZZ 1 ano
FA-BP3 Bakalářský projekt A3-4b cs  30  letní PV SZZ 1 ano
FA-BP5 Bakalářský projekt A5-4b cs  30  letní PV SZZ 1 ano
FA-BP7 Bakalářský projekt A7-4b cs  30  letní PV SZZ 1 ano