• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Strojírenská technologie


Zkratka: M-STG
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Výchova specialisty s hlubokou znalostí moderních strojírenských technologií a efektivního řízení výroby.
Klíčové výsledky učení:
Výchova specialisty s hlubokou znalostí moderních strojírenských technologií a efektivního řízení výroby.
Profesní profil absolventů s příklady:
Studijní obor patří tradičně k nejžádanějším jak z hlediska domácích výrobních podniků, tak i ze strany zájmu zahraničních firem.
Je možno pokračovat v doktorském studiu oboru Strojírenská technologie.
Garant oboru: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HPT Počítačová podpora technologie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HT1 Technologické projektování cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-HVS Výrobní stroje cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HNE Nekonvenční technologie cs  6  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-HH2 Technologie tváření cs  6  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-HNC-A Obrábění na CNC strojích en  7  zimní PV zá,zk 2 ano
FSI-HTZ Technologie zpracování plastů cs  7  zimní PV zá,zk 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-HR2 Řízení výroby cs  4  zimní VN zá,zk   ano
FSI-H2U Účetnictví cs  4  zimní VN zá,zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-EMM Mechanizace, automatizace a manipulace cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-HMT Strojírenské materiály a tepelné zpra... cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-HTO Teorie obrábění cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-HTA Teorie tváření cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HUP Nástroje a přípravky pro obrábění cs  7  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-HTN Tvářecí nástroje cs  7  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0PPH Průmyslový projekt (M-STG, M-STM) cs  3  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HC1 Aplikace CAD/CAM v technologii I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-HE1 Experimentální metody cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HS2 Teorie a technologie svařování cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HO1 Speciální technologie obrábění cs  7  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-HSV Speciální technologie svařování cs  7  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-HST Speciální technologie tváření cs  7  zimní PV zá,zk 2 ano
FSI-HTV Technologická příprava výroby cs  7  zimní PV zá,zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HRA Počítačové modelování a rapid prototy... cs  4  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-HTR Vybrané statě z obrábění cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-HVT Vybrané statě z teorie tváření cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-HC2 Aplikace CAD/CAM v technologii II cs  5  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-HPU Renovace a povrchové úpravy cs  5  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-HD1 Diplomový projekt (M-STG, obrábění) cs  12  letní PV 3 ano
FSI-HD3 Diplomový projekt (M-STG, tváření, sv... cs  12  letní PV 3 ano
FSI-HD2 Seminář k diplomové práci (M-STG, obr... cs  3  letní PV 4 ano
FSI-HD4 Seminář k diplomové práci (M-STG, tvá... cs  3  letní PV 4 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 1 předmět  
4 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano