• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Automobilní a dopravní inženýrství


Zkratka: M-ADI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2006
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje (jejich konstrukčních skupiny a podskupiny), strojní soustavy a technologické celky studovaného oboru. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů získaných v bakalářském studiu aplikací na motorová vozidla a spalovací motory, či stavební, transportní a zemědělské stroje.. Dále student tohoto oboru získá i schopnost řídit a organizovat činnost obchodních a servisních firem strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů.
Klíčové výsledky učení:
Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje (jejich konstrukčních skupiny a podskupiny), strojní soustavy a technologické celky studovaného oboru. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů získaných v bakalářském studiu aplikací na motorová vozidla a spalovací motory nebo na dopravní a manipulační zařízení a stavební stroje. Dále student tohoto oboru získá i schopnost řídit a organizovat činnost obchodních a servisních firem strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností v oblasti motorových vozidel, spalovacích motorů, dopravní a manipulační techniky a stavebních strojů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent této specializace se uplatní především v konstrukcích, výpočtových odděleních a vývojových i výzkumných zkušebnách, u výrobních, opravárenských a provozních firem jako konstruktér či projektant, výpočtář, zkušební či servisní technik, manažér, atd.
Úspěšný absolvent může dále pokračovat po složení přijímací zkoušky v doktorském studiu, především v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.
Garant oboru: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-QTS Teorie spalovacích motorů cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-QVO Vozidlové motory cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-QDY Dynamika vozidel cs  7  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-QHL Hnací ústrojí cs  6  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-QMH Mechanické a hydraulické převody cs  6  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-QN1 Nosné konstrukce strojů I cs  3  zimní PV 1 ano
FSI-QMK Počítačové modelování strojních konst... cs  6  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-QPA Počítačové simulace v automobilovém p... cs  6  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-QSV Technologie a stroje ve stavební výrobě cs  4  zimní PV zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-JDT-A Dopravní technika silniční en  5  zimní VN zá,zk   ano
FSI-QR0 Příprava počítačových modelů cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-NT0 Technologie práce se zemními stroji cs  3  zimní VN kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 3 předměty  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-QEM Experimentální metody cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-QS3 Semestrální projekt cs  5  letní P kl   ano
FSI-QVP Virtuální prototypy cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-QN2 Nosné konstrukce strojů II cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-QRU Převodová ústrojí motorových vozidel cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-QZE Stroje pro zemní práce cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-QDZ Vibrace a hluk vozidel cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-QT Traktory cs  5  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-QTZ Transportní zařízení cs  5  letní PV zá,zk 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-NB0 Bezpečnost práce se zemními stroji cs  3  letní VN kl   ne
FSI-QN0-A Počítačové navrhování strojů NX en  3  letní VN kl   ano
FSI-0PPQ Průmyslový projekt (M-ADI) cs  3  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-QDD Diplomový projekt I (M-ADI) cs  6  zimní P kl   ano
FSI-QSI Soudní inženýrství cs  3  zimní P zk   ano
FSI-QDS Spolehlivost dopravních strojů a zaří... cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-QAP Alternativní pohony cs  4  zimní PV kl 1 ano
FSI-QAM Aplikovaná mechanika stavebních a tra... cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-QMV Motorová vozidla cs  6  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-QMO Počítačové simulace v automobilovém p... cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-QLD Projektování a logistika dopravních a... cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-NSM Stroje pro výrobu stavebních materiálů cs  6  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-QM0 Počítačové navrhování strojů MARC cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-QLP Stavba lodí a plavidel cs  2  zimní VN kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 3 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-QDP Diplomový projekt (M-ADI) cs  12  letní P kl   ano
FSI-QD6 Seminář k diplomové práci (M-ADI) cs  3  letní P kl   ano
FSI-QE1 Speciální elektrotechnika cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-QPV Příslušenství motorových vozidel cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-NSK Stroje pro stavbu komunikací cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-QSS Technika snižování průmyslových škodl... cs  4  letní PV zk 1 ano
FSI-QTE Tepelný management vozidel cs  4  letní PV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano