• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Stavba letadel


Zkratka: M-STL
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2006
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Absolvent specializace stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent oboru Stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent specializace stavba letadel se uplatní v projekčních, konstrukčně vývojových a výzkumných pracovištích státního i soukromého leteckého průmyslu a všude tam, kde se jedná o problematiku návrhu a výroby hmotnostně úsporných a spolehlivých strojů a systémů s vysokou životností. S nabytými znalostmi najde uplatnění také v jakékoli inženýrské činnosti zabývající se problematikou proudění.
Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.
Garant oboru: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-OA1 Aerodynamika I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-OLR Letecké materiály cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-OLE Letecké motory cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-OPK Pevnost leteckých konstrukcí I cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-OPP Počítačová podpora konstruování a výroby cs  4  zimní P kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-OT0 Letecké vrtule cs  0? zimní VN   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-OA2 Aerodynamika II cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-OKL Kompozitní konstrukce v letectví cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-OK1 Konstrukce a projektování letadel I cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-OMZ Mechanika letu I cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-OLK Pevnost leteckých konstrukcí II cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-OS1 Semestrální projekt cs  4  letní P kl   ano
FSI-OT1 Technologie výroby letadel I cs  4  letní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-OL0 Angličtina v letectví en  0? letní VN   ne
FSI-0PPO Průmyslový projekt (M-LPR, M-STL) cs  3  letní VN kl   ne
FSI-OV0 Vrtulníky cs  0? letní VN   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-OAE Aeroelasticita cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-OK2 Konstrukce a projektování letadel II cs  3  zimní P zá,zk   ano
FSI-OML Mechanika letu II cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-OPZ Palubní soustavy letadel I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-OSD Spolehlivost letadlové techniky cs  3  zimní P kl   ano
FSI-OT2 Technologie výroby letadel II cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-OZ0 Základy kosmonautiky cs  3  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-OAA Aeroakustika cs  4  zimní PV kl 1 ne
FSI-OZK Zkoušení letadel cs  4  zimní PV kl 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-OA0 Angličtina v letectví en  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-OD5 Diplomový projekt (M-STL) cs  12  letní P   ano
FSI-OK3 Konstrukce a projektování letadel III cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-OLP Letecké právo a předpisy cs  2  letní P   ano
FSI-OPL Palubní soustavy letadel II cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-ODS Seminář k diplomové práci (M-STL) cs  2  letní P   ano
FSI-OUZ Únava a životnost leteckých konstrukcí cs  4  letní P kl   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano