• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení


Zkratka: M-AIŘ
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2006
Akreditace do: 31.5.2021
Profil oboru:
Cílem je výchova odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií, navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky. Zaměřuje se přitom nejen na problematiku průmyslové výroby, ale také na oblasti nevýrobní automatizace, důraz je kladen na komplexní systémový přístup k automatizaci. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci. Absolventi se mohou uplatnit ve firmách, zabývajících se projektováním a vývojem informačních, řídicích a regulačních systémů, tvorbou softwarových produktů, prodejem programů a počítačů. Dále se mohou s výhodou uplatnit u organizací z nejrůznějších oblastí lidské činnosti jako odborníci pro zavádění a provoz automatizačních prostředků, informačních systémů a systémů podpory projekčních, výrobních, marketingových a ekonomicko-správních činností. Mohou pracovat např. jako analytici, systémoví inženýři, správci počítačových sítí a informačních systémů, systémoví programátoři, projektanti a provozní inženýři automatizačních a informačních systémů, operátoři či jako poradci v oblasti automatizace.
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia je výchova odborníků pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky a pro vývoj a aplikace informačních technologií zejména v oblasti strojírenství.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi mají široké možnosti uplatnění jako specialisté pro vytváření a provoz informačních a automatizačních systémů či jako poradci v oblastech automatizace a informatiky. Mohou se uplatnit rovněž jako analytici, systémoví či specializovaní programátoři, správci počítačových sítí a informačních a znalostních systémů.
Absolventi magisterského oboru mohou pokračovat ve studiu v příbuzných doktorských studijních programech a získat titul doktor (Ph.D.).
Garant oboru: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-VZI Matematické základy informatiky cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-VMD Měřicí a diagnostické techniky cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-VOB Objektově orientované programování cs  4  zimní P kl   ano
FSI-FOA Operační a systémová analýza cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-VA1 Teorie automatického řízení I cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VTI Teorie informace a kódování cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-VAI Algoritmy umělé inteligence cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VDS Databázové systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VAU Prostředky automatického řízení cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VSC Soft Computing cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VA2 Teorie automatického řízení II cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-VAB Automatizace budov cs  4  letní PV kl 1 ano
FSI-0PPV Průmyslový projekt (M-AIŘ) cs  4  letní PV kl 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0PA Programování pro Android cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-VAP Aplikovaná elektronika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VEX Expertní systémy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-FSI Simulace systémů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VTG Teorie grafů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VVF Vyšší formy řízení cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-VPG Počítače a grafika cs  4  zimní PV kl 1 ano
FSI-VPW Programování pro Windows cs  4  zimní PV kl 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-RAE Alternativní zdroje energie v mechatr... cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-VAS Automatizace energetických systémů cs  4  zimní VN zá,zk   ano
FSI-VRP Roboty a pružné výrobní systémy cs  4  zimní VN zá,zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-VTR Algebraická teorie řízení cs  4  letní P kl   ano
FSI-VD9 Diplomový projekt (M-AIŘ) cs  12  letní P   ano
FSI-VPP Optimalizace procesů a projektů cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VPK Počítačová komunikace cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VD8 Seminář k diplomové práci (M-AIŘ) cs  4  letní P   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-VFL Funkcionální programování a jazyk Lisp cs  0? letní VN   ne
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano