• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Procesní inženýrství


Zkratka: M-PRI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2004
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Obor Procesní inženýrství je výchozím studiem inženýra, který se bude zabývat vývojem procesů, jejich vedením, navrhováním a projekcí.
Uplatnění absolventa je zejména v oblastech

 • potravinářskeho průmyslu
 • energetického průmyslu
 • průmyslu zpracování ropy a zemního plynu
 • chemického a farmaceutického průmyslu
 • projekce a provozu procesů zaměřených na ochranu životního prostředí

Absolventi mohou na základě akreditace oboru získat titul EUR ING - euroinženýr. Přiznáním tohoto titulu osvědčuje Evropská federace národních inženýrských asociací FEANI, že jeho nositel absolvoval takový obor na vysoké technické škole, který poskytuje vzdělání na srovnatelné evropské úrovni.
Klíčové výsledky učení:
"Procesní inženýrství je obor, který má značnou šíři záběru a je nezbytný pro řadu průmyslových odvětví, komunální sféru a koncepční energetiku. Zabývá se vývojem procesů, jejich optimálním vedením, efektivním navrhováním a projekcí. Obor \Procesní inženýrství\"" začínají posluchači studovat v prvním ročníku druhého stupně magisterského studia. V tomto ročníku získají teoretický základ potřebný pro zvládnutí základních disciplín procesního inženýrství. V závěrečném ročníku se teoretické znalosti využívají v odborných předmětech s poměrně širokým záběrem a zaměřením na realizaci investičních záměrů, řízení projektů, projektování a řízení procesů. Součástí studia jsou i metody redukce či optimalizace spotřeby energie s minimalizací tvorby emisí, posuzování nebezpečí spojeného s provozováním složitých procesních zařízení, a procesy pro zpracování odpadů."""
Profesní profil absolventů s příklady:
Lze bez nadsázky konstatovat, že absolventi oboru \Procesní inženýrství\ mají zcela mimořádné a perspektivní uplatnění, což vyplývá z rozsáhlých možností aplikovatelnosti nabytých znalostí na základě studia oboru, který má velkou šíři záběru. Tento přístup, zajišťující poměrně velkou flexibilitu graduovaných inženýrů, je velmi užitečný, ba přímo nutný, vzhledem k tomu, že umožňuje pružně reagovat na veškeré (i těžko předvídatelné) změny v průmyslových výrobách, obchodu apod.

ABSOLVENTI SE MOHOU UPLATNIT V TĚCHTO PRŮMYSLOVÝCH OBLASTECH
 • energetika
 • potravinářský a farmaceutický průmysl
 • průmysl zpracování ropy a zemního plynu
 • ekologické jednotky a provozy, ochrana životního prostředí (čistírny odpadních vod, termické a netermické zneškodňování odpadů, jednotky pro čištění exhalací z průmyslových a energetických zdrojů apod.)
Mimořádně dobré uplatnění absolventů je dáno širokou škálou možností aplikace principů procesního inženýrství v různých oblastech. Z hlediska charakteru činnosti se jedná o sféru návrhu, projekce a realizace, rekonstrukce a modernizace, o tvorbu podpůrných softwarových produktů, řízení projektů a výrob, optimalizaci, o konzultační, poradenskou a obchodní činnost, zastoupení zahraničních firem a práce v nich. O absolventy má enormní zájem řada českých, zahraničních i nadnárodních společností.
Garant oboru: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-KEM Experimentální metody cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-KHL Hydraulické pochody cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-KS1 Inženýrská termodynamika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-KKP Konstrukce procesních zařízení I. cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-KTP-A Tepelné pochody en  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-K3D Základy modelování 3D cs  4  zimní P kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-KDP Difuzní pochody cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-KEE-A Energie a emise en  6  letní P zá,zk   ano
FSI-KKR Konstrukce procesních zařízení II. cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-KMP Mechanické pochody cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-KS2 Technologické linky zpracovatelského ... cs  5  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-KCD CAD simulace procesů cs  3  letní PV 1 ano
FSI-K10 Modelování s využitím CFD I cs  3  letní PV 1 ne
FSI-KFE Úvod do MKP cs  3  letní PV 1 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-0PPK Průmyslový projekt (M-PRI) cs  3  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-KNP Navrhování procesních a energetických... cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-KEL Procesy, energetika a legislativa cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-KPJ Projektování a řízení procesů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-KRZ Realizace investičních záměrů cs  4  zimní P   ano
FSI-KRR Ročníkový projekt cs  3  zimní P kl   ano
FSI-KRI Řízení projektů cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-KTR Troubleshooting cs  4  zimní P   ano

Povinně volitelný
FSI-KT0 CAD navrhování tepelných zařízení pro... cs  3  zimní PV 1 ano
FSI-K20 Modelování s využitím CFD II cs  3  zimní PV 1 ano
FSI-KAM Praktické aplikace MKP cs  3  zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-LC0 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-KD5 Diplomový projekt (M-PRI) cs  8  letní P   ano
FSI-KD6 Seminář k diplomové práci (M-PRI) cs  4  letní P   ano
FSI-KSZ Stavba procesních zařízení cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-KS3 Systémové přístupy pro procesy a ener... cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-KOD Zpracování a recyklace odpadů cs  5  letní P kl   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano