• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Slévárenská technologie


Zkratka: M-SLE
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Studium v oboru slévárenská technologie je zaměřeno na přípravu slévárenských technologů a metalurgů, výzkumných pracovníků, odborníků v oblasti řízení kvality a na pozice v podnikovém managementu slévárenských provozů.
Absolvent oboru Slévárenská technologie získává znalosti z teoretické i aplikační oblasti slévárenské technologie a metalurgie. Znalosti jsou účelně doplněny poznatky o vlastnostech formovacích materiálů a o konstrukci a použití slévárenských strojů a zařízení, statistického řízení jakosti, o tvorbě a aplikaci softwaru pro slévárenské provozy a pro počítačovou podporu technologií.
Absolvent oboru slévárenské technologie je schopen tvůrčím způsobem aplikovat své znalosti v oblasti výroby všech typů odlitků ze všech druhů litých materiálů na pozicích technických pracovníků, v oblasti výzkumu a v manažerských funkcích.
Absolventi s hlubším zájmem o teoretickou práci mají možnost pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijním programu.
Klíčové výsledky učení:
Studium v oboru slévárenská technologie je zaměřeno na přípravu slévárenských technologů a metalurgů, výzkumných pracovníků, odborníků v oblasti řízení kvality a na pozice v podnikovém managementu slévárenských provozů.
Absolvent oboru Slévárenská technologie získává znalosti z teoretické i aplikační oblasti slévárenské technologie a metalurgie. Znalosti jsou účelně doplněny poznatky o vlastnostech formovacích materiálů a o konstrukci a použití slévárenských strojů a zařízení, statistického řízení jakosti, o tvorbě a aplikaci softwaru pro slévárenské provozy a pro počítačovou podporu technologií.
Absolvent oboru slévárenské technologie je schopen tvůrčím způsobem aplikovat své znalosti v oblasti výroby všech typů odlitků ze všech druhů litých materiálů na pozicích technických pracovníků, v oblasti výzkumu a v manažerských funkcích.
Absolventi s hlubším zájmem o teoretickou práci mají možnost pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijním programu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru slévárenské technologie je schopen tvůrčím způsobem aplikovat své znalosti v oblasti výroby odlitků všech typů a ze všech druhů litých materiálů. Široká možnost uplatnění se nabízí rovněž v oblasti odborného poradenství na místech technických zástupců tuzemských i zahraničních firem.
Dobří absolventi s hlubším zájmem o teoretickou práci mají možnost pokračovat v 3 letém doktorském studijním programu a po jeho absolvování získat titul Ph.D.
Garant oboru: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-PFM Formovací materiály a ekologie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-POL Obrábění litých materiálů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-ESL Slévárenská technologie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HS2 Teorie a technologie svařování cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-HPC Teorie metalurgických procesů cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-HR2 Řízení výroby cs  4  zimní VN zá,zk   ano
FSI-H2U Účetnictví cs  4  zimní VN zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-PMM Matematické modelování cs  4  letní P kl   ano
FSI-EMM Mechanizace, automatizace a manipulace cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-PLN Metalurgie neželezných kovů cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-PMO Metalurgie oceli cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-POB Teoretické základy oboru cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-PST Statistické metody ve strojírenství cs  3  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-PSR Statistické řízení jakosti cs  3  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-HDS Daňová soustava cs  4  letní VN zá,zk   ano
FSI-HMR Marketing cs  4  letní VN zá,zk   ano
FSI-0PPP Průmyslový projekt (M-SLE) cs  3  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-PKO Kontrola jakosti odlitků cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-PLL Metalurgie litin cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-PSL Slévárenská technologie II cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-PZS Zařízení sléváren cs  7  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HC1 Aplikace CAD/CAM v technologii I cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-PLI Výroba speciálních odlitků cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-PD5 Diplomový projekt (M-SLE) cs  12  letní P   ano
FSI-PD6 Seminář k diplomové práci (M-SLE) cs  4  letní P   ano
FSI-PIN Simultánní inženýrství cs  3  letní P kl   ano
FSI-PTC Technická příprava výroby cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-PVD Vady a opravy odlitků cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano