• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Energetické inženýrství


Zkratka: M-ENI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Absolventi oboru získají hluboké teoretické znalosti a osvojí si základní praktické poznatky z oboru energetického inženýrství . To jim umožní, aby byli tvůrčím způsobem schopni navrhnout nová energetická zařízení případně řídit provozy energetických celků. Díky získaným vědomostem jsou schopni reagovat na změny, které v energetice stále probíhají.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi oboru získají hluboké teoretické znalosti a osvojí si základní praktické poznatky z oboru energetického inženýrství . To jim umožní, aby byli tvůrčím způsobem schopni navrhnout nová energetická zařízení případně řídit provozy energetických celků. Díky získaným vědomostem jsou schopni reagovat na změny, které v energetice stále probíhají.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi mají výbornou možnost uplatnění v praxi, zejména
  • v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výpočtech, výrobě, montáži a zkušebnictví
  • řízení provozu a v investiční výstavbě energetiky
  • v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se péčí o životní prostředí a racionalizací spotřeby energie
  • u firem podnikajících v energetice včetně možnosti samostatného podnikání (energetické auditorství, konzultační a poradenské služby)

Absolventi oboru mohou získat titul EURING - euroinženýr a mohou též pokračovat v doktorském studiu v prezenční nebo distanční formě.
Garant oboru: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-IEM Experimentální metody cs  5  zimní P kl   ano
FSI-LFI Fluidní inženýrství cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LLS Lopatkové stroje cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LSZ Spalovací zařízení a výměníky tepla cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-ITP Technika prostředí cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LZP Zdroje a přeměna energie cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0KT Klimatizace a tepelná čerpadla cs  0? zimní VN   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-LJE Jaderná energetika a alternativní zdroje cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-LT1 Tepelné turbíny I cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-LUL Užití výpočetní techniky při návrhu TEZ cs  4  letní P kl   ano
FSI-LVP Vliv přeměn energie na ŽP cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-LDS Dynamika energetických strojů a jejic... cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-LOS Oběhové stroje a chladící zařízení cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-LPO Potrubní technika cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-IPT-A Přenos tepla a látky en  5  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-IPT Přenos tepla a látky cs  5  letní PV zá,zk 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-LS0 Meziuniverzitní energetický seminář cs  0? letní VN   ne
FSI-ITM Počítačové modelování I cs  3  letní VN kl   ano
FSI-0PPL Průmyslový projekt (M-ENI) cs  3  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-LJZ Jaderná zařízení a jejich bezpečnost cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-LKC Konstrukční cvičení cs  6  zimní P   ano
FSI-LK Kotle cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-LPH Palivové hospodářství cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LPE Projektování a ekonomika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-LT2 Tepelné turbíny II cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-LC0 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla cs  0? zimní VN   ano
FSI-LL0 Laboratorní práce v energetice cs  0? zimní VN   ano
FSI-IPM Počítačové modelování II cs  3  zimní VN kl   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-LDP Diplomový projekt (M-ENI) cs  10  letní P   ano
FSI-MEL Elektrické vybavení energetických str... cs  4  letní P kl   ano
FSI-LPV Provoz a vodní hospodářství cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-LRE Regulace a automatizace energetických... cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-LSD Seminář k diplomové práci (M-ENI) cs  2  letní P   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano