• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Výrobní stroje, systémy a roboty


Zkratka: M-VSR
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem oboru Stavba výrobních strojů a zařízení je poskytnout vzdělání v konstrukci, projektování, stavbě, řízení i provozu výrobních strojů, systémů, průmyslových robotů a manipulátorů. Výuka zahrnuje rovněž problematiku retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů.
Klíčové výsledky učení:
Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.
Profesní profil absolventů s příklady:
Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manageři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.
Garant oboru: prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GHP Hydraulické a pneumatické mechanismy cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-GPN Projektový management cs  4  zimní P kl   ano
FSI-GPZ Průmyslové roboty a manipulátory I cs  4  zimní P kl   ano
FSI-G1S Stavba výrobních strojů I cs  6  zimní P zk   ano
FSI-GVK Výpočty a simulace v konstrukci strojů cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-GVR 3D modelování a virtuální realita cs  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-GDV Dynamika výrobních strojů cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-GMR Management rizik u výrobních strojů cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-GM0 Metodika konstruování cs  4  zimní VN zk   ano
FSI-GS0 Mezní stavy materiálů cs  4  zimní VN zk   ano
FSI-GT1 Teorie řízení I cs  4  zimní VN zk   ano
FSI-VG0 Základy grafického programování v Lab... cs  3  zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GEV Elektrotechnika výrobních strojů cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-GIF Informační systémy a počítačové sítě cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-GPL Průmyslové roboty a manipulátory II cs  4  letní P zk   ano
FSI-GAR Prvky automatického řízení výrobních ... cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-GNP Navrhování a programování robotických... cs  4  letní PV kl 1 ano
FSI-G3S Stavba výrobních strojů II cs  4  letní PV zk 1 ano
FSI-GMV Modelování a simulace výrobních systémů cs  4  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-GTN Teorie obrábění, tváření a nástroje cs  4  letní PV zá,zk 2 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-GX0 Ekonomické nástroje technické praxe cs  4  letní VN zk   ne
FSI-GK0 Konvenční obráběcí a tvářecí stroje cs  4  letní VN zk   ne
FSI-GMA Mechatronika autonomních servisních r... cs  3  letní VN kl   ne
FSI-GPG Programování pro výrobní systémy cs  4  letní VN kl   ne
FSI-G0A Průmyslová automatizace cs  4  letní VN zá,zk   ne
FSI-0PPG Průmyslový projekt (M-VSR) cs  3  letní VN kl   ne
FSI-GT0 Technologie výroby strojů, výrobní po... cs  4  letní VN zk   ne
FSI-GT2 Teorie řízení II cs  4  letní VN zk   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GRI Management kvality cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-G2S Stavba výrobních strojů III cs  4  zimní P kl   ano
FSI-GTA Teorie a stavba výrobních systémů cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-GMM Mechanika manipulačních zařízení cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-GMK Moderní metody konstrukčních a pevnos... cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-GPI Počítačová podpora výroby (CAD/CAM) cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-GRO Robotické systémy vyšších generací cs  5  zimní PV zk 2 ano
FSI-GSP Semestrální projekt cs  5  zimní PV kl 2 ano
FSI-GTS Testování obráběcích strojů cs  5  zimní PV zá,zk 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-GA0 Analýza příčin poruch cs  4  zimní VN zk   ano
FSI-GB0 Bezpečnost práce na OTS a PRaM cs  4  zimní VN zk   ano
FSI-5EM Ekonomika a management podniku cs  4  zimní VN kl   ano
FSI-GV0-A Manufacturing Machines Technology en  4  zimní VN zá,zk   ano
FSI-GN0 Nekonvenční obráběcí stroje cs  4  zimní VN zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GZP Diplomový projekt (M-VSR, M-VSY) cs  10  letní P   ano
FSI-XMT Měřicí technika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-GD3 Seminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY) cs  3  letní P kl   ano
FSI-GTE Technicko-právní problematika cs  2  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-GES Elektrické servopohony cs  4  letní PV zk 1 ano
FSI-GIS Inteligentní výrobní systémy cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-GTC Technologičnost konstrukce a oprav (r... cs  4  letní PV zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-GSU Senzorika a umělá inteligence cs  4  letní VN zk   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano