• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Letecký provoz


Zkratka: M-LPR
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2006
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Absolvent specializace provoz letadel získá odborné znalosti jak z technických disciplin, zahrnujících principy konstrukce letadel, otázky jejich spolehlivosti, použití palubních soustav, zajišťování údržby a oprav letecké techniky, tak také z ekonomicko-provozních disciplin týkajících se letecké dopravy, zajištění bezpečnosti a přepravního výkonu leteckého podniku.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent oboru Letecký provoz získá odborné znalosti jak z technických disciplin, zahrnujících principy konstrukce letadel, otázky jejich spolehlivosti, použití palubních soustav, zajišťování údržby a oprav letecké techniky, tak také z ekonomicko-provozních disciplin týkajících se letecké dopravy, zajištění bezpečnosti a přepravního výkonu leteckého podniku.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi oboru Letecký provoz najdou uplatnění v provozních, technických a ekonomických službách v oblasti civilního letectví. Jsou připraveni pro výkon služby při organizaci a řízení letového provozu, pro obsluhu, údržbu a opravy letadel, provoz letišť a jejich zařízení. Dále najdou uplatnění v manažerských, ekonomických a obchodních funkcích jakýchkoli leteckých orgánů a organizací provozujících, řídících a kontrolujících leteckou dopravu a jinou leteckou činnost.
Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku leteckého provozu v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.
Garant oboru: doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-OAM Aerodynamika a mechanika letu cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-OLN Letecká navigace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-OLE Letecké motory cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-OSZ Stavba letadel cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-OZ0 Základy kosmonautiky cs  3  zimní P kl   ano
FSI-OZM Základy managementu a marketingu cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-OT0 Letecké vrtule cs  0? zimní VN   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-OEM Ekonomika a management v letecké dopravě cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-OLM Letecká meteorologie cs  8  letní P zá,zk   ano
FSI-OP1 Provoz a ekonomika letecké dopravy I cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-ORL Řízení letového provozu cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-OZL Zabezpečovací letecká technika cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-OL0 Angličtina v letectví en  0? letní VN   ne
FSI-0PPO Průmyslový projekt (M-LPR, M-STL) cs  3  letní VN kl   ne
FSI-OV0 Vrtulníky cs  0? letní VN   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-OLZ Letiště I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-OBP Obchodní přepravní činnost cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-OPZ Palubní soustavy letadel I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-OP2 Provoz a ekonomika letecké dopravy II cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-OSP Semestrální práce cs  4  zimní P kl   ano
FSI-OSD Spolehlivost letadlové techniky cs  3  zimní P kl   ano
FSI-OPO Údržba a opravy letadel cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-OAA Aeroakustika cs  4  zimní PV kl 1 ne
FSI-OVP Vybrané statě cs  4  zimní PV kl 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-OA0 Angličtina v letectví en  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-OD9 Diplomový projekt (M-LPR) cs  12  letní P   ano
FSI-OLP Letecké právo a předpisy cs  2  letní P   ano
FSI-OLL Letiště II cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-OPL Palubní soustavy letadel II cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-OD8 Seminář k diplomové práci (M-LPR) cs  2  letní P   ano
FSI-OUZ Únava a životnost leteckých konstrukcí cs  4  letní P kl   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano