• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Strojírenská technologie a průmyslový management


Zkratka: M-STM
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 30.4.2021
Profil oboru:
Výchova odborníka a řídicího pracovníka se znalostmi základních strojírenských technologií výroby a montáže, přípravy a řízení výroby, zakládání firem a jejich legislativě, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.
Klíčové výsledky učení:
Výchova odborníka a řídícího pracovníka se znalostmi základních strojírenských technologií výroby a montáže, přípravy a řízení výroby, zakládání firem a jejich legislativě, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.
Profesní profil absolventů s příklady:
Velmi široké, neboť absolventi splňují vysoké nároky jak z hlediska odborných znalostí výrobních technologií, tak i z hlediska řízení a ekonomie podniku.
Garant oboru: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HNC-AK Obrábění na CNC strojích en  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HR2-K Řízení výroby cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HT1-K Technologické projektování cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-HH2-K Technologie tváření cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-H2U-K Účetnictví cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A5K Angličtina 5 pro KS en  0? zimní PV 2 ano
FSI-N5K Němčina B1 pro KS de  0? zimní PV zá,zk 2 ne

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HDS-K Daňová soustava cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-HMR-K Marketing cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-EMM-K Mechanizace, automatizace a manipulace cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-DPP-K Počítačová podpora technologie cs  6  letní P kl   ano
FSI-PST-K Statistické metody ve strojírenství cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HMK-K Makroekonomie cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-HTO-K Teorie obrábění cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-HTA-K Teorie tváření cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-A6K Angličtina 6 pro KS en  0? letní PV zá,zk 2 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HMI-K Mikroekonomie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HP1-K Podnikový management I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HO1-K Speciální technologie obrábění cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-HTV-K Technologická příprava výroby cs  7  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HE1-K Experimentální metody cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-HST-K Speciální technologie tváření cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HD7-K Diplomový projekt (M-STM) cs  11  letní P   ano
FSI-HMU-K Manažerská ekonomika cs  5  letní P kl   ano
FSI-HD8-K Seminář k diplomové práci (M-STM) cs  4  letní P   ano
FSI-HSM-K Strategické řízení cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-HAO-K Aplikovaná teorie obrábění cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-HP2-K Podnikový management II cs  5  letní PV zá,zk 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět