• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Industrial Engineering


Zkratka: M-IND
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Industrial Engineering
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2010
Akreditace do: 31.3.2024
Profil oboru:
Závazné informace o obru jsou na webu FSI.

Cílem studia studijního programu s dvojitým diplomem "Strojírenská technologie - Industrial Engineering" je připravit absolventa se znalostmi a schopnostmi inženýrské práce v oblasti strojírenská technologie a výrobní techniky, orientované zejména na leteckou strojírenskou výrobu. Absolvent bude využívat poznatků teorie obrábění, navrhování výrobních systémů a postupů, průmyslové robotiky, automatizace průmyslové výroby, ale i několika předmětů z oblasti leteckého inženýrství. V průběhu studia absolvuje několik odborných stáží v českých nebo francouzských výrobních podnicích jako asistent výrobního inženýra. (Podrobnosti lze získat na Ústavu strojírenské technologie)
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia studijního programu s dvojitým diplomem Industrial Engineering (Double Degree) je připravit absolventa se znalostmi a schopnostmi inženýrské práce v oblasti strojírenská technologie a výrobní techniky, orientované zejména na leteckou strojírenskou výrobu. Absolvent bude využívat poznatků teorie obrábění, navrhování výrobních systémů a postupů, průmyslové robotiky, automatizace průmyslové výroby, ale i několika předmětů z oblasti leteckého inženýrství. V průběhu studia absolvuje několik odborných stáží v českých nebo francouzských výrobních podnicích jako asistent výrobního inženýra.
Profesní profil absolventů s příklady:
Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a technologicky zaměřenému mezioborovému studiu je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na aktuální problémy výrobní praxe v oblasti strojírenství a letecké výroby.
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Industrial Engineering mohou po úspěšném složení SZZ pokračovat ve studiu doktorského studijního programu:
  • na VUT v Brně ve studijním oboru „Strojírenská technologie“,
  • na ENSAM a dalších francouzských univerzitách v oblasti „Professional Sciences in Engineering“.
Garant oboru: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-OA1-A Aerodynamika I en  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-HNC-A Obrábění na CNC strojích en  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-HSP-A Semestrální projekt en  6  zimní P kl   ano
FSI-OSZ-A Stavba letadel en  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-HTO-A Teorie obrábění en  5  zimní P zá,zk   ano

Ostatní
FSI-1CK Čeština - konverzace 1 en  2  zimní O   ano
FSI-1CJ Čeština 1 en  2  zimní O   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-5DT-A Dynamika en  5  zimní VN zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-HC2-A Aplikace CAD/CAM v technologii II en  5  letní P zá,zk   ano
FSI-GMV-A Modelování a simulace výrobních systémů en  4  letní P zá,zk   ano
FSI-HP1-A Podnikový management I en  4  letní P zá,zk   ano
FSI-VAU-A Prostředky automatického řízení en  5  letní P zá,zk   ano
FSI-OS1-A Semestrální projekt en  4  letní P kl   ano
FSI-OT1-A Technologie výroby letadel I en  4  letní P zá,zk   ano

Ostatní
FSI-2CK Čeština - konverzace 2 en  2  letní O   ne
FSI-2CJ Čeština 2 en  2  letní O   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-8BL9 Expertise Course (High Speed Machinin... en, fr  13  zimní P kl   ano
FSI-8BMC Foreign Language: International Dimen... en, fr  2  zimní P zá,zk   ano
FSI-8BL8 Management of the Logistics Chain en, fr  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-8BMG Strategic Management en, fr  6  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-8CWJ Placement as an Engineer en, fr  30  letní P kl   ano