• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Přesná mechanika a optika


Zkratka: M-PMO
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem tohoto oboru je absolventům bakalářských studijních oborů, především strojírenských,
umožnit, aby získali odborné vzdělávání v přesné mechanice a optice, tedy v oblastech, na kterých jsou v současné době založeny moderní vědecké přístroje a biomedicínská zařízení a které se podstatně uplatňují i v automatizovaných systémech. Obsah studia je proto věnován prohlubování fyzikálních znalostí, zejména z fotonové optiky a z částicové optiky, dále pak získání dovedností v konstrukci, realizaci a experimentálním využití špičkových zařízení pro uvedené oblasti.
Klíčové výsledky učení:
Cílem tohoto oboru je absolventům bakalářských studijních oborů, především strojírenských, umožnit, aby získali odborné vzdělání v přesné mechanice a optice, tedy v oblastech, na kterých jsou v současné době založeny moderní vědecké přístroje a biomedicínská zařízení a které se podstatně uplatňují i v automatizovaných systémech. Obsah studia je proto věnován prohlubování fyzikálních znalostí, zejména z fotonové optiky a z částicové optiky, dále pak získání dovedností v konstrukci, realizaci a experimentálním využití špičkových zařízení pro uvedené oblasti.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi oboru naleznou uplatnění:
  • v podnicích zabývajících se vývojem, konstrukcí a výrobou optických a měřicích přístrojů a zařízení
  • ve vývojových a výzkumných laboratořích
  • na biomedicínských pracovištích
  • ve zkušebnách výrobních podniků i v oblasti služeb při kontrolách jakosti výrobků
  • při monitorování životního prostředí
  • na pracovištích vyžadujících znalost počítačové analýzy a zpracování dat

Úspěšní a vědecky orientovaní absolventi tohoto magisterského studia mohou pokračovat v dalším studiu v doktorském studijním programu Fyzikální a materiálové inženýrství se standardní dobou studia čtyři roky a po jeho absolvování získat titul Ph.D.
Garant oboru: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TAO Aplikovaná optika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-TK1 Konstrukce přístrojů I cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RMA Matematika - Vybrané statě cs  5  zimní P kl   ano
FSI-TP1 Přesná mechanika I cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-TSI Speciální praktikum II cs  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-TKC Úvod do konstrukce přístrojů a speciá... cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-TZO Základy optiky cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TEB-A Experimentální biofotonika en  3  zimní VN kol   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TCS CAD S cs  3  letní P kl   ano
FSI-TFM Fourierovské metody v optice a ve str... cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-TK2 Konstrukce přístrojů II cs  4  letní P kol   ano
FSI-TNM Numerické metody analýzy obrazů cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-TP2 Přesná mechanika II cs  4  letní P kol   ano

Povinně volitelný
FSI-TDI Diagnostika životního prostředí cs  3  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-TFO Fourierovská optika cs  3  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-TAI Analýza inženýrského experimentu cs  4  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-4M Matematika IV cs  4  letní PV zá,zk 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TF0 Fyziologická optika cs  0? letní VN   ne
FSI-0PPT Průmyslový projekt (M-FIN, M-PMO) cs  3  letní VN kl   ne
FSI-TM0 Vybrané kapitoly z elektronové mikros... cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TCO Částicová optika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-TIO Inženýrská optika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-TMK Mikroskopie a spektroskopie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-TOI Optoelektronika a integrovaná optika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-TPE Počítače v experimentu cs  2  zimní P kl   ano
FSI-TOJ Předdiplomní projekt cs  5  zimní P   ano
FSI-TSD Seminář k diplomové práci I (M-FIN, M... cs  3  zimní P   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TPJ Diplomový projekt (M-FIN, M-PMO) cs  18  letní P   ano
FSI-TSR Seminář k diplomové práci II (M-FIN, ... cs  3  letní P   ano
FSI-TSN Speciální seminář cs  3  letní P   ano
FSI-TOV Technologie optické výroby cs  4  letní P kol   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TM0 Vybrané kapitoly z elektronové mikros... cs  0? letní VN   ne
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano