• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie


Zkratka: M-FIN
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem studia je absolventům technicky orientovaných bakalářských oborů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických předmětů poskytnout vzdělání, které je připraví pro činnost ve výzkumných a vývojových laboratořích, zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky, na konstrukci vědeckých přístrojů a na inženýrský experiment. Obsah studia je založen na poznání vybraných oblastí moderní fyziky a jejich uplatnění v současné praxi, na pochopení fyzikálních principů měření, na získání praktických dovedností experimentální činností v laboratořích a na schopnosti využití počítačů pro modelování jevů, konstrukci zařízení a zpracování dat.
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia je absolventům technicky orientovaných bakalářských oborů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických předmětů poskytnout vzdělání, které je připraví pro činnost ve výzkumných a vývojových laboratořích zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky, na konstrukci vědeckých přístrojů a na inženýrský experiment. Obsah studia je založen na poznání vybraných oblastí moderní fyziky a jejich uplatnění v současné praxi, na pochopení fyzikálních principů měření, na získání praktických dovedností experimentální činností v laboratořích a na schopnosti využití počítačů pro modelování jevů, konstrukci zařízení a zpracování dat.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi studia jsou zaměřeni na efektivní uplatňování optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, na kvalifikované využívání optických metod v metrologii, na zavádění a využívání nových technologií a nanotechnologií a odpovídajících zařízení pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely, na využití počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům. Na základě hlubších fyzikálně-matematických znalostí jsou schopni rychlé adaptability v různých inženýrských oblastech.
Úspěšní a vědecky orientovaní absolventi magisterského studijního programu mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu „Fyzikální a materiálové inženýrství” a po složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce získat titul Ph.D.
Garant oboru: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TAO Aplikovaná optika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-TFV Fyzikální vlastnosti materiálů cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-TPE Počítače v experimentu cs  2  zimní P kl   ano
FSI-T1T-A Povrchy a tenké vrstvy en  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-TSI Speciální praktikum II cs  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-TK1 Konstrukce přístrojů I cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-TNI Nanoelektronika cs  6  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-TNF-A Nanofotonika a plasmonika en  6  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-TP1 Přesná mechanika I cs  7  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TEB-A Experimentální biofotonika en  3  zimní VN kol   ano
FSI-TP0 Fyzikální principy technologie výroby... cs  2  zimní VN kol   ano
FSI-0F5 Semestrální projekt N I cs  3  zimní VN kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TAI Analýza inženýrského experimentu cs  3  letní P zá,zk   ano
FSI-WA1 Metody strukturní analýzy cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-TNM Numerické metody analýzy obrazů cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-0F6 Semestrální (průmyslový) projekt N II cs  5  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-TFO Fourierovská optika cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-TK2 Konstrukce přístrojů II cs  4  letní PV kol 1 ano
FSI-TMT Nanostrukturní materiály cs  4  letní PV kol 1 ano
FSI-TP2 Přesná mechanika II cs  4  letní PV kol 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TFM Fourierovské metody v optice a ve str... cs  3  letní VN kl   ano
FSI-0PPT Průmyslový projekt (M-FIN, M-PMO) cs  3  letní VN kl   ne
FSI-TM0 Vybrané kapitoly z elektronové mikros... cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TCO Částicová optika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-TIO Inženýrská optika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-TMK Mikroskopie a spektroskopie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-TOI Optoelektronika a integrovaná optika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-TOJ Předdiplomní projekt cs  5  zimní P   ano
FSI-TSD Seminář k diplomové práci I (M-FIN, M... cs  3  zimní P   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TP0 Fyzikální principy technologie výroby... cs  2  zimní VN kol   ano
FSI-0F7 Semestrální projekt N III cs  3  zimní VN kl   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TPJ Diplomový projekt (M-FIN, M-PMO) cs  20  letní P   ano
FSI-TSR Seminář k diplomové práci II (M-FIN, ... cs  3  letní P   ano
FSI-TSN Speciální seminář cs  3  letní P   ano

Povinně volitelný
FSI-TDN Diagnostika nanostruktur cs  4  letní PV kol 1 ano
FSI-TMT Nanostrukturní materiály cs  4  letní PV kol 1 ano
FSI-TOV Technologie optické výroby cs  4  letní PV kol 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TM0 Vybrané kapitoly z elektronové mikros... cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano