• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Průmyslový design ve strojírenství


Zkratka: M-PDS
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 30.4.2021
Profil oboru:
Cílem studia je vybavit absolventy hlubšími znalostmi metod designérské tvorby. Spolu se znalostmi základních technických a designérských oborů získanými v bakalářském studiu se tak absolventi stanou teoreticky i prakticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou uplatnění v designérské praxi především v řídících a designérských týmech různých oborů, nebo neleznou své místo na trhu jako samostatní designéři.
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia je vybavit absolventy hlubšími znalostmi metod designérské tvorby. Díky znalostem základních technických a designérských oborů se tak absolventi stanou teoreticky i prakticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou uplatnění v designérské praxi především v řídících a designérských týmech různých oborů, nebo neleznou své místo na trhu jako samostatní designéři.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studia PDS (Průmyslový design ve strojírenství) získá průpravu se zaměřením na vlastní tvorbu průmyslového designu. Výsledky práce studentů a absolventů (na 80 významných ocenění v různých oborových soutěžích jako Autodesign, Design Sapporo, Michelin Design, Coram design, Electrolux Design Laboratory, Roca design, Mobitex, Red Dot, Mladý obal, Talent designu, Zebra Design, BIO Lublaň, cen Dobrý a Vynikající design Design centra ČR aj. v letech 1995-2011), 27015); výstavy Odboru PD v Design centru ČR v Brně a v Praze, Technickém muzeu v Brně, na ZČU v Plzni, FUD Ústí n/L, UTB Zlín (Uherské Hradiště) aj., úspěšné státní závěrečné zkoušky atd.) jsou dokladem o kvalitě programu výuky PDS. Designér s inženýrským vzděláním je dobře přijímaný průmyslem. Absolventi se jako inženýři-designéři uplatňují ve všech sférách ekonomiky, zejména však v průmyslové sféře (např. Škoda Auto), dále v různých designérských, projekčních, konstrukčních a grafických studiích, v marketinkových funkcích a mají předpoklady i pro funkce manažerské, dále pro pedagogickou a vědeckou práci.
Nejlepší absolventi MS PDS mohou pokračovat v doktorském studijním programu na naší fakultě. Pro designéry jsou vypisována témata doktorského studia v oboru Konstrukční a procesní inženýrství ve specializaci Konstrukční inženýrství se zaměřením na průmyslový/produktový design a design vizuálních komunikací.
Garant oboru: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-YG1 Ateliér - grafický design cs  6  zimní P kl   ano
FSI-YDN Dějiny umění 19. století cs  4  zimní P zk   ano
FSI-YS1 Konstrukční projekt - strojní součásti cs  4  zimní P kl   ano
FSI-YKH Kresba hlavy cs  3  zimní P kl   ano
FSI-YPA Počítačové modelování - Alias Design cs  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-YA3-A Ateliér - průmyslový design III en  9  zimní PV kl 1 ano
FSI-YA3 Ateliér - průmyslový design III cs  9  zimní PV kl 1 ano
FSI-YPW Počítačová vizualizace - 3DS Max cs  3  zimní PV kl 2 ano
FSI-YPW-A Počítačová vizualizace - 3DS Max en  3  zimní PV kl 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-ZM1 Parametrické modelování - Inventor, C... cs  4  zimní VN zá,zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-YED-A Ateliér - experimentální design en  5  letní P kl   ano
FSI-YUD Dějiny umění 20. století cs  4  letní P zk   ano
FSI-YKF Figurální kresba cs  3  letní P kl   ano
FSI-YS2 Konstrukční projekt - převody a mecha... cs  3  letní P kl   ano
FSI-YP1 Odborná praxe cs  2  letní P   ano
FSI-ZSE Základy vědecké a odborné práce cs  2  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-YA4-A Ateliér - průmyslový design IV en  8  letní PV kl 1 ano
FSI-YA4 Ateliér - průmyslový design IV cs  8  letní PV kl 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-YM0 Počítačové modelování- Alias Design p... cs  4  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-YPP Ateliér - průmyslový design V cs  17  zimní P kl   ano
FSI-YDD Dějiny designu cs  4  zimní P zk   ano
FSI-ZDP Diplomový projekt I (M-KSI) cs  6  zimní P kl   ano
FSI-YDS Diplomový technický seminář cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-ZM1 Parametrické modelování - Inventor, C... cs  4  zimní VN zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-ZD5 Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS) cs  24  letní P   ano
FSI-ZD6 Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS) cs  4  letní P   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-ZM2 Reversní inženýrství a modelování ploch cs  4  letní VN zá,zk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano