• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství


Zkratka: D-KPI
Zaměření: Technika prostředí
Délka studia: 4 roky
Program: Stroje a zařízení
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1999
Akreditace do: 31.12.2020
Garant oboru: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Časový tepelně bilanční model ocelárny

  Předmětem vývoje komplexní model celého procesu ocelárny tj. od elektrické pece přes sekundární metalurgii až po plynulé odlévání tj. po stránce toku materiálu. S cílem simulovat a optimalizovat celý proces. Předpokládá se použití software MATLAB/Simulink a SimEvent.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.
 2. Dynamické chování primární zóny tuhnutí při plynulém odlévání oceli

  Předmětem práce bude komplexní 3D model řešící tuhnutí oceli v krystalizátoru/formě zahrnující přenos tepla vedením, konvekcí a radiací a přenos hmoty. Předpokládá se využití software COMSOL Multiphysics a OpenFOAM.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.
 3. Inteligentní mobilní měřicí systém pro techniku prostředí

  Téma je změřeno na vývoj moderního měřicího systému postaveného na hardware a software firmy National Instrument. Zejména se jedná o využítí možnosti realtimových operačních systémů a techniky FPGA.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.
 4. Modelování úloh přenosu tepla a hmoty s fázovými změnami využívající paralelizaci algoritmů

  Téma je změřeno na použití numerických algoritmů primárně určených pro řešení úloh přenosu tepla s fázovými přeměnami s využitím vysoké paralelizace kódu. Pro řešení by se měli plně využít možnosti speciálních grafických procesorových jednotek TESLA nebo karet Intel Xeon Phi. Předpokládá se použití MATLABu a jazyka C++ a komerčního programu COMSOL.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.
 5. Nové technologie pro řízenou akumulaci tepla a chladu

  Cílem je se zabývat vývojem a ověřením technologií pro řízenou akumulaci tepla a chladu zejména v materiálech se změnou fáze případně kombinací více technologií. Pro ověření technologií vyvinout matematické a fyzikální (experimentální) modely, jejich výsledky budou využity pro návrh a optimalizaci řídicích algoritmů pro řízení zásobníků.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.
 6. Stabilizace teploty proudící tekutiny využitím akumulace tepla při změně skupenství látky

  Změna skupenství látky z pevného na kapalné a naopak je spojena s absorpcí/uvolněním velkého množství tepla v poměrně úzkém rozsahu teplot. Tohoto jevu lze využít ke stabilizaci teploty proudící tekutiny ve výměníku tekutina-PCM. Výzkum bude prováděn experimentálně a pomocí numerických simulací. Experimenty budou realizovány na existující měřicí trati s využitím existujícího vybavení pro sběr dat. Pro numerické simulace jsou k dispozici komerční simulační nástroje. Experimenty a simulace budou prováděny jak pro periodické tak pro stochastické změny teploty tekutiny.

  Školitel: Charvát Pavel, doc. Ing., Ph.D.
 7. Vývoj algoritmů pro řešení úloh přenosu tepla a hmoty s fázovými a strukturálními změnami využívající možností GPU

  Téma je změřeno na vývoj numerických algoritmů primárně určených pro řešení úloh přenosu tepla s fázovými přeměnami s využitím vysoké paralelizace kódu. Pro řešení by se měli plně využít možnosti speciálních grafických procesorových jednotek TESLA. Předpokládá se použití MATLABu a jazyka C++. Algoritmy mohou být orientovány na sítové metody (např. metoda kontrolních objemů) nebo i bezsítové metody.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.